Xe đưa đón học sinh

  Nhấn vào đây để tải mẫu đăng ký xe đưa đón năm học 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải nội qui xe đưa đón học sinh năm học 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải biểu phí xe đưa đón học sinh

  Nhấn vào đây để tải danh sách các điểm đưa đón

Liên hệ phòng Dịch vụ xe bus:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phòng dịch vụ xe bus: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc Văn phòng trường

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.