tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là trường quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường đạt kiểm định (từ khối Dự bị Tiểu học đến Lớp 12) của Hiệp hội các trường học và đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC), một trong 6 tổ chức Kiểm định ở Hoa Kỳ. 

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) là một trường giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) toàn cầu từ năm 2010 và hiện đã được Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB) công nhận và cấp phép giảng dạy đầy đủ ba Chương trình IB: Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (DP), Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học (MYP) và Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (PYP). 

Triết lý chung của tất cả các trường giảng dạy chương trình IB toàn cầu là cam kết cải thiện việc dạy và học của cộng đồng học sinh đa dạng và toàn diện bằng cách mang đến những chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, mang tính thử thách và tầm nhìn mạnh mẽ.

Vui lòng truy cập trang web www.ibo.org để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

crossmenu