tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Tinh hoa Giáo dục Quốc tế - Bản sắc Việt

23/03/2022

Bên cạnh chương trình học, năng lực giáo viên hay cơ sở vật chất, sự đồng thuận giữa nhà trường và gia đình về hệ giá trị cùng triết lý giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

Không chỉ đem lại tính nhất quán trong phương pháp giáo dục, sự phối hợp giữa trường lớp và phụ huynh còn có tác dụng hỗ trợ con đạt được sự cân bằng và cảm giác bình an, đặt nền tảng cho những thành công về sau trong hành trình giáo dục của mỗi học sinh.

Tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN), các giá trị Bản sắc Việt là một phần quan trọng trong mục tiêu đào tạo cũng như tầm nhìn mà nhà trường xây dựng nhằm giúp học sinh nuôi dưỡng lòng tự hào về nguồn cội của mình.

Học sinh AISVN được tạo điều kiện xây dựng lòng tự hào về Bản sắc văn hoá Việt
Học sinh AISVN được tạo điều kiện xây dựng lòng tự hào về Bản sắc văn hoá Việt

Các nhà giáo dục trên thế giới cũng có cùng quan điểm rằng việc tiếp thu văn hoá và học tập bằng ngôn ngữ mẹ đẻ giúp kích thích sự phát triển về nhận thức, học thuật cũng như kỹ năng xã hội ở trẻ.

4 giá trị Bản sắc Việt tại AISVN
4 giá trị Bản sắc Việt tại AISVN

Các giá trị Bản sắc Việt mà AISVN thống nhất trong toàn cộng đồng trường bao gồm: Gia đình, Giáo dục, Sự tôn trọng và Trách nhiệm cá nhân. Trong đó:

  • Gia đình: Nhà trường là một phần mở rộng của mỗi gia đình, là nơi mang đến môi trường học tập an toàn với những người trưởng thành và đồng trang lứa luôn chào đón, hỗ trợ và quan tâm lẫn nhau ngay cả khi chúng ta mắc lỗi.
  • Giáo dục: Chúng ta tiếp thu kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm nâng cao nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh.
  • Sự tôn trọng: Chúng ta tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác cũng như nhìn nhận giá trị của mỗi cá nhân thông qua hành động, lời nói và các mối quan hệ.
  • Trách nhiệm cá nhân: Chúng ta hiểu vai trò của bản thân và chịu trách nhiệm về những hành động và lựa chọn của mình.

Nổi bật nhất

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

AISVN đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực VN”

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

AISVN giới thiệu chương trình tú tài quốc tế toàn phần tại hội nghị giáo dục

15/09/2022
Chia sẻ tại hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022”...
1 2 3 16
crossmenu