Tuyển sinh

Tiêu chí và Điều kiện Tuyển sinh

Chương trình của trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam dành cho học sinh từ Lớp Khám Phá đến hết Lớp 12. Học sinh phải từ 3 tuổi trở lên để tham gia chương trình Khám Phá. (*)

Học sinh (hoặc gia đình học sinh) có ý định chuẩn bị cho việc nhập học vào trường cao đẳng, đại học uy tín ở Hoa Kỳ, các quốc gia sử dụng tiếng Anh hoặc trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Học sinh phải có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của chương trình giảng dạy tại trường Quốc Tế Mỹ.

Học sinh khối Khám Phá và Dự bị Tiểu học cần thể hiện được khả năng sẵn sàng đi học trong quá trình nộp đơn nhập học tại Trường Quốc Tế Mỹ.

Học sinh phải có thành tích học tập và hạnh kiểm tốt. Học sinh với thành tích học tập kém hoặc ghi nhận hạnh kiểm không tốt sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.

Học sinh cần đạt được yêu cầu tuyển sinh của trường thông qua bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào và buổi phỏng vấn tại trường Quốc Tế Mỹ.

Độ tuổi & Cấp lớp tương ứng tại Trường Quốc Tế Mỹ (*)

Cấp Lớp

Ngày/tháng/năm sinh

Độ tuổi

Cấp lớp

Khám Phá

01/09/2015 – 31/08/2016

3

KP3

01/01/2015 – 31/08/2015

4

KP4

Dự bị Tiểu học

01/01/2014 – 31/12/2014

5

KG

Tiểu học

01/01/2013 – 31/12/2013

6

1

01/01/2012 – 31/12/2012

7

2

01/01/2011 – 31/12/2011

8

3

01/01/2010 – 31/12/2010

9

4

01/01/2009 – 31/12/2009

10

5

THCS

01/01/2008 – 31/12/2008

11

6

01/01/2007 – 31/12/2007

12

7

01/01/2006 – 31/12/2006

13

8

THPT

01/01/2005 – 31/12/2005

14

9

01/01/2004 – 31/12/2004

15

10

01/01/2003 – 31/12/2003

16

11

01/01/2002 – 31/12/2002

17

12

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.