tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

1

Đăng ký hồ sơ nhập học

2

Kiểm tra/ Đánh giá trình độ đầu vào

Bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ xác định trình độ đọc hiểu, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

  • Lịch kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ được sắp xếp giữa quý phụ huynh học sinh và Phòng Tuyển sinh.
  • Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng Anh ngữ của học sinh khối Lớp 1-12 ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.
  • Thời gian và hình thức kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào như sau:
Khối LớpHình thức đánh giáThời gian ước lượng
Lớp 1 - Lớp 2Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ90 phút
Lớp 3 - Lớp 12Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ120 phút

3

Phỏng vấn
Học sinh Khối Khám Phá – Dự bị Tiểu Học (3 tuổi – 6 tuổi) cần đạt được yêu cầu tuyển sinh của trường thông qua buổi tương tác và phỏng vấn cùng đội ngũ Chuyên viên Tuyển sinh. Buổi phỏng vấn tương tác sẽ được sắp xếp trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ được yêu cầu.

Đối với học sinh khối Lớp 1 – Lớp 12, trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra/đánh giá trình độ đầu vào và sau khi phụ huynh học sinh đã nộp đầy đủ kết quả học tập/bảng điểm được yêu cầu như trên, Phòng Tuyển sinh sẽ liên hệ với phụ huynh để sắp xếp và đặt lịch phỏng vấn giữa phụ huynh, học sinh cùng Hiệu trưởng. Nhà trường đặc biệt khuyến nghị cả bố và mẹ của học sinh cùng tham gia buổi phỏng vấn này.

4

Xét duyệt hồ sơ
Mỗi hồ sơ tuyển sinh đều được Hiệu trưởng và Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông xét duyệt. Trong trường hợp cần thiết, việc xét duyệt sẽ bao gồm ý kiến chuyên môn từ chuyên viên học thuật theo cấp học. Tất cả các quyết định tuyển sinh đều dựa trên việc xem xét cẩn thận kết quả học tập, trình độ Anh ngữ của học sinh và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.

5

Thông báo kết quả tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ được thông báo trực tiếp đến gia đình học sinh qua đường bưu điện trong vòng 3 ngày kể từ ngày phỏng vấn.

Sẽ có 3 khả năng về kết quả tuyển sinh đối với mỗi trường hợp đăng ký nhập học:

1) Chấp nhận nhập học:
Nếu học sinh đạt được những yêu cầu tuyển sinh đầu vào và cấp lớp tuyển sinh vẫn còn chỗ trống, Thư chấp nhận nhập học sẽ được gửi đến gia đình học sinh. Quý phụ huynh cần gửi lại Phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận và đồng thời hoàn tất việc đóng phí ghi danh (khoản phí này không hoàn lại và không được cấn trừ từ học phí) trong vòng 7 ngày để giữ chỗ cho con em quý vị. Sau khoảng thời gian này, nếu các điều kiện trên không được thực hiện, thư chấp nhận học sẽ không còn hiệu lực và nhà trường có quyền giành chỗ này cho học sinh khác. Tất cả các khoản phí cần được thanh toán trước khi học sinh bắt đầu nhập học.

2) Danh sách chờ:
Khi số lượng học sinh đủ điều kiện được nhận vượt quá sĩ số học sinh tối đa phù hợp ở một khối lớp, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ đến khi khối lớp đó có chỗ trống.

3) Từ chối nhập học:
Trong trường hợp chưa được chấp nhận nhập học tại trường, học sinh có thể dự tuyển lần tiếp theo sau ít nhất 6 tháng tính từ ngày làm bài kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào, phí hồ sơ đầu vào sẽ được giảm 50% áp dụng đối với bài kiểm tra lần thứ 2 trong vòng 7 tháng. Sau 7 tháng, học sinh cần thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển sinh và hoàn tất phí hồ sơ đầu vào như ban đầu.

6

Xác nhận nhập học
Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, phụ huynh cần gửi lại Phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận cùng với tất cả hồ sơ nhập học cần nộp, đồng thời hoàn tất các khoản phí trong vòng 7 ngày (tính từ ngày thư chấp nhận học được phát hành).
crossmenu