Qui trình Tuyển sinh

Bước 1: Đăng ký hồ sơ nhập học

  • Hoàn thành mẫu Đăng ký nhập học và Bản khảo sát dành cho Phụ huynh (chỉ dành cho học sinh khối Khám Phá và Dự bị Tiểu học).
  • Nộp bản sao kết quả học tập/ bảng điểm của 3 năm học gần đây nhất (nếu có) của học sinh. Quy trình kiểm tra đánh giá đầu vào không yêu cầu bản gốc kết quả học tập/ bảng điểm của học sinh.
  • Điền, ký và nộp lại tờ khai thông tin sức khỏe.
  • Nộp bản sao giấy chứng nhận chủng ngừa.
  • Nộp 2 tấm ảnh của Phụ huynh và học sinh theo quy chuẩn của ảnh hộ chiếu. Ảnh cần được chụp không quá 6 tháng, kích cỡ 4x6cm hoặc 400-600 pixels.
  • Đóng phí hồ sơ đầu vào.

Bước 2: Kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào (dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 12)

Kiểm tra đánh giá đầu vào sẽ xác định trình độ đọc hiểu, khả năng giao tiếp tiếng Anh và sự phù hợp của tính cách cũng như thái độ học tập của học sinh đối với mục tiêu đào tạo của trường Quốc Tế Mỹ.

  • Lịch kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ được sắp xếp giữa quý phụ huynh học sinh và văn phòng Tuyển sinh.
  • Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng Anh ngữ của học sinh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.
  • Thời gian và hình thức kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào như sau:

Cấp Lớp

Hình thức kiểm tra/ đánh giá

Thời gian ước lượng

Lớp 1 – Lớp 2

 Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ

90 phút

Lớp 3 – Lớp 12

 Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ

120 phút

Bước 3: Phỏng vấn

Học sinh khối Lớp Khám Phá – Dự bị Tiểu Học cần đạt được yêu cầu tuyển sinh của Trường thông qua buổi tương tác và phỏng vấn cùng đội ngũ chuyên môn cấp Tiểu học. Đối với học sinh khối Lớp 1 – Lớp 12, trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra/đánh giá trình độ đầu vào và sau khi phụ huynh học sinh đã nộp đầy đủ kết quả học tập/bảng điểm được yêu cầu như trên, văn phòng Tuyển sinh sẽ liên hệ với phụ huynh để sắp xếp và đặt lịch phỏng vấn giữa phụ huynh, học sinh cùng Hiệu trưởng. 

Bước 4: Xét duyệt hồ sơ

Mỗi hồ sơ tuyển sinh đều được Hiệu trưởng và Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông xét duyệt. Trong trường hợp cần thiết, việc xét duyệt sẽ bao gồm ý kiến chuyên môn từ Hội đồng Tuyển sinh theo cấp học, có thể bao gồm: Phó Giám đốc Chương trình Phát triển Anh ngữ bổ sung, Chuyên viên Tư vấn học đường, Chuyên viên Tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh Đại học, Điều phối chương trình Tú tài Quốc tế IB hoặc Điều phối Chương trình Hỗ trợ chuyên biệt. Tất cả các quyết định tuyển sinh đều dựa trên việc xem xét cẩn thận kết quả học tập, trình độ Anh ngữ của học sinh và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.

Chính sách tuyển sinh của Trường là không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, chính trị hoặc các vấn đề khác. Trường sẽ tuyển sinh dựa vào những nhu cầu học tập của học sinh mà trường có thể hỗ trợ tốt nhất dựa theo các nguồn lực có sẵn của trường.

Bước 5: Thông báo kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ được thông báo trực tiếp đến gia đình học sinh qua đường bưu điện trong vòng 3 ngày kể từ ngày phỏng vấn.

Sẽ có 3 khả năng về kết quả tuyển sinh đối với mỗi trường hợp đăng ký:

A. Chấp nhận nhập học:

Nếu học sinh đạt được những yêu cầu tuyển sinh đầu vào và cấp lớp tuyển sinh vẫn còn chỗ trống, Thư chấp nhận nhập học sẽ được gửi đến gia đình học sinh. Quý phụ huynh cần gửi lại Văn phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận và đồng thời hoàn tất việc đóng phí ghi danh (khoản phí này không hoàn lại và không được cấn trừ từ học phí) trong vòng 7 ngày để giữ chỗ cho con em quý vị. Sau khoảng thời gian này, nếu các điều kiện trên không được thực hiện, thư chấp nhận học sẽ không còn hiệu lực và nhà trường có quyền thay thế chỗ này cho học sinh khác. Tất cả các khoản phí cần được thanh toán trước khi học sinh bắt đầu nhập học.

B. Danh sách chờ:

Mặc dù có những bước phát triển đáng kể trong những năm vừa qua, Trường Quốc Tế Mỹ vẫn cam kết duy trì một môi trường giáo dục thân thiện và số lượng học sinh phù hợp ở mỗi cấp lớp. Khi số lượng học sinh đủ điều kiện được nhận vượt quá sĩ số học sinh phù hợp ở một cấp lớp, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ đến khi cấp lớp đó có chỗ trống. Học sinh có anh/chị/em đang học tại trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam sẽ được ưu tiên xem xét khi có chỗ trống, cũng như con em của giáo viên nhân viên trường Quốc Tế Mỹ và cựu học sinh của trường, hoặc học sinh cũ của trường đã từng du học nay có nguyện vọng trở về học tại trường cũng sẽ được ưu tiên xem xét. Nhà trường xem xét các tiêu chí khác nhau trong việc lựa chọn học sinh thuộc danh sách chờ, bao gồm việc học sinh có những lựa chọn trường khác cũng như trình độ tiếng Anh và trình độ học vấn chung của học sinh.

Khi xác định học sinh đạt đủ điều kiện để vào danh sách chờ, nhà trường sẽ cố gắng chia sẻ thông tin đánh giá thực tế về cơ hội và thời gian nhập học khả thi nhất có thể. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh cần lưu ý rằng, cũng như hầu hết các trường quốc tế khác, tình hình tuyển sinh của trường Quốc Tế Mỹ cũng sẽ có những biến đổi và không thể dự đoán trước. Nhà trường sẽ định kỳ liên lạc với phụ huynh để cập nhật tình hình ghi danh tại trường và xác nhận về việc phụ huynh muốn tiếp tục lưu thông tin trong danh sách chờ hay không.

C. Từ chối nhập học:

Học sinh có thể không được chấp nhận dựa trên những lý do như báo cáo kết quả học tập và/hoặc hạnh kiểm, trình độ tiếng Anh của học sinh không đáp ứng được yêu cầu của cấp lớp đăng ký, hoặc nếu trường Quốc Tế Mỹ thiếu nguồn lực để hỗ trợ nhu cầu học tập đặc biệt của học sinh đó, hoặc các yếu tố liên quan khác như giới hạn về số lượng học sinh tham gia chương trình Phát triển Anh ngữ bổ sung.

Trong trường hợp chưa được chấp nhận nhập học tại trường, học sinh có thể ứng tuyển lần tiếp theo ít nhất 6 tháng tính từ ngày làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, phí hồ sơ đầu vào sẽ được giảm 50% áp dụng đối với bài kiểm tra trong vòng thời gian 6 tháng này. Sau 6 tháng, học sinh cần thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển sinh và hoàn tất phí hồ sơ đầu vào như ban đầu.

 

Bước 6: Xác nhận nhập học

Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, quý phụ huynh vui lòng gửi lại Văn phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận cùng với tất cả hồ sơ nhập học cần nộp và đồng thời hoàn tất các khoản phí. 

Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, quý phụ huynh vui lòng gửi lại Văn phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận cùng với tất cả hồ sơ nhập học cần nộp và đồng thời hoàn tất các khoản phí. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Thư chấp nhận học được phát hành, nếu có bất kỳ một hồ sơ nào trong danh mục hồ sơ cần nộp (vui lòng xem “Danh mục hồ sơ đăng ký tuyển sinh & nhập học”) chưa được hoàn tất, thư chấp nhận học được phát hành trước đó sẽ trở nên vô hiệu.

Trong trường hợp ngày nhập học của học sinh nằm trong thời gian 45 ngày kể từ ngày Thư chấp nhận học được phát hành, học sinh có thể bắt đầu nhập học ngay với điều kiện hoàn tất đầy đủ trước các khoản phí được yêu cầu, và nộp danh mục hồ sơ còn lại theo đúng thời gian quy định. Nếu không hoàn tất hồ sơ nhập học đúng thời gian quy định, học sinh sẽ bị đình chỉ học và không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại trường.

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.