Học thuật & Hỗ trợ

Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam đề cao chủ trương giúp học sinh phát triển Anh ngữ theo phương pháp hòa mình vào ngôn ngữ một cách tự nhiên với cam kết trang bị cho các em trở thành công dân toàn cầu đa ngôn ngữ. Được xây dựng trên tinh thần ngôn ngữ sử dụng tại nhà của học sinh sẽ hỗ trợ cho sự phát triển Anh ngữ học thuật, mặt tiếp thụ ngôn ngữ trong chương trình học của trường hướng đến sự tôn trọng và giữ gìn văn hóa và truyền thống của mỗi học sinh.

Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung của AISVN được xây dựng dựa theo 3 nguyên tắc định hướng sau:

1
Khả năng hấp thụ ngôn ngữ là thành quả thụ hưởng từ chất lượng của phương pháp giảng dạy nội dung bộ môn.
2
Kiểm tra đánh giá thường xuyên giúp giáo viên hoạch định được những bước tiếp theo phù hợp cho sự phát triển học thuật của từng em học sinh cũng như đánh giá tổng thể chất lượng chương trình học thuật.
3
Nhà trường phải hỗ trợ học sinh theo đúng trình độ và cấp độ am hiểu ngôn ngữ của từng em một cách kịp thời, có hệ thống, và thường xuyên.

AISVN chú trọng việc phát triển ngôn ngữ trong môi trường lớp học. Nhà trường tin rằng tất cả học sinh đều sẽ luôn học tập và phát triển về mặt học thuật cho dù các em đã thông thạo Anh ngữ hay trong giai đoạn phát triển Anh ngữ. Tất cả giáo viên tại trường, với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao, hiểu rằng mỗi một môn học đều có những thuật ngữ của nội dung môn học đó và cố gắng hỗ trợ học sinh xây dựng ngôn ngữ này hàng ngày. Chương trình phát triển Anh ngữ theo phương pháp hòa nhập được thiết kế để hướng dẫn học sinh phát triển qua các trình độ thông thạo Anh ngữ một cách tự nhiên.

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB Program
X

Right Click

No right click please.