Học thuật & Hỗ trợ

Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam (AISVN) cam kết chuẩn bị cho học sinh trở thành công dân toàn cầu có khả năng đa ngôn ngữ. Phát triển ngôn ngữ trong chương trình EAL dựa trên sự tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống của học sinh. AISVN tin rằng - và nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng - học sinh có thể phát triển vượt bậc khi các em được học tập cùng các bạn trong môi trường có sự hỗ trợ phát triển Anh ngữ bổ sung (EAL). Chính vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy sự tiếp thu và phát triển ngôn ngữ ngay tại lớp học. Những học sinh thông thạo Anh ngữ hơn các bạn khác sẽ tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ của chính mình qua việc giúp đỡ các bạn khác hiểu Anh ngữ tốt hơn. Song song đó, học sinh ít thông thạo Anh ngữ hơn sẽ nhận được lợi ích từ sự kích thích phát triển trong môi trường ngôn ngữ phong phú.

Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung chú trọng:
  • Bổ sung Anh ngữ trên nền tảng của ngôn ngữ mẹ đẻ với mục tiêu phát triển song song cả hai ngôn ngữ
  • Tiếp thu Anh ngữ qua nội dung chương trình học chính khóa
  • Nuôi dưỡng giá trị văn hóa và giá trị bản thân
Mục tiêu của AISVN là đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được trang bị cho thành công không chỉ trong chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB), mà đối với những thách thức các em sẽ gặp ở môi trường Đại học cũng như trong nghề nghiệp tương lai. AISVN sử dụng mô hình phối hợp giảng dạy tại lớp, trong đó, học sinh học Anh ngữ song song với kiến thức của những môn học cụ thể. Mô hình giảng dạy này được biết đến như là “phương pháp tích hợp kiến thức và ngôn ngữ” (CLIL). Thay vì áp dụng phương pháp giảng dạy riêng lẻ hoặc “tách riêng” những học sinh ít thông thạo Anh ngữ và những học sinh thông thạo Anh ngữ, đội ngũ 16 chuyên viên phát triển Anh ngữ Bổ sung sẽ cùng soạn thảo giáo án và cùng giảng dạy tại lớp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. AISVN hiểu rằng cộng đồng học sinh của trường đa phần đều học Anh ngữ, nên mỗi giáo viên nhận thức rõ vai trò giảng dạy ngôn ngữ của mình và cũng được trang bị phương pháp giảng dạy Phát triển Anh ngữ Bổ sung nhằm thúc đẩy hiệu quả tiếp thu tối đa cho mỗi học sinh. Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung được xây dựng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.
logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.