tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Sự kết hợp của các nguyên tắc học tập bên dưới xác định những điều mà chúng ta tin rằng là hoạt động học tập và giảng dạy chất lượng cao tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN).

Các mối quan hệ

Chúng ta tin rằng sự kết nối cá nhân là yếu tố quan trọng tạo ra một môi trường hòa nhập, nuôi dưỡng cảm giác an toàn và được hỗ trợ.

Kỳ vọng cao

Chúng ta thúc đẩy văn hóa gắn kết và tinh thần trách nhiệm nhằm truyền cảm hứng cho những thành tựu cá nhân nổi bật.

Tư duy phát triển

Chúng ta tin rằng người học có thể phát huy tối đa tiềm năng qua việc đối mặt với thử thách bằng thái độ tích cực.

Chúng ta xem thách thức là cơ hội để học hỏi và phát triển.

Đặt mục tiêu

Chúng ta đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng để mang lại ý nghĩa và mục đích cho việc học tập.

Chúng ta tự hoạch định, đề ra các mục tiêu phù hợp và khả thi, định hướng cho việc học tập trong tương lai.

Phản hồi

Chúng ta cung cấp phản hồi một cách chi tiết, kịp thời và hữu ích.

Chúng ta hiểu rằng phản hồi/tiếp thuận mang lại hiệu quả tối đa khi người học tận dụng những thông tin này để cải thiện việc học trong tương lai.

Chúng ta chia sẻ những phản hồi mang tính xây dựng nhưng vẫn có sự thử thách và truyền cảm hứng.

Tính tự chủ

Chúng ta tin rằng tất cả người học đều có thể đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm và trở thành những người lãnh đạo tận tâm.

Chúng ta được truyền động lực để hành động và tạo ra sự khác biệt.
crossmenu