Học thuật & Hỗ trợ

Nghệ thuật trình diễn

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam mang đến cho học sinh chương trình Nghệ thuật Trình diễn đặc sắc với mục đính nâng cao trải nghiệm học thuật về trình diễn qua nhiều cơ hội tham gia các chương trình hợp xướng, nhạc cụ và kịch nghệ. Trải nghiệm này giúp các em học qua việc tự sáng tạo và khám phá sở thích, quan điểm và tác phẩm cá nhân. Chúng tôi tin rằng các em sẽ hiểu được tính thẩm mỹ và biết thể hiện sự trân trọng giá trị nghệ thuật trình diễn qua việc khám phá và tham gia trình diễn trong chương trình nghệ thuật của trường.
Image
logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.