Trường THPT Quốc Tế Mỹ

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • dummy (8428) 3780 0909

  • dummy (8428) 3780 0808

  • dummy info@ais.edu.vn

Liên hệ

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program