tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

AISVN chào đón các câu hỏi qua điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp. Quý Phụ huynh học sinh có thể liên hệ phòng ban để nhận phản hồi nhanh chóng. 

Câu hỏi có thể thể hiện bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.

LIÊN HỆ CHUNG

220 Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+8428) 3780 0909
(+8428) 3780 0808
info@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

PHÒNG BAN

PHÒNG TUYỂN SINH

Cô Lê Định Anh Thư - Trưởng phòng Tuyển sinh
(+8428) 3780 0909 ext: 0
admissions@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
Tu van Tuyen sinh

VĂN PHÒNG CẤP TIỂU HỌC (DỰ BỊ TIỂU HỌC - LỚP 5)

Thầy Joe Aldus - Hiệu trưởng cấp Tiểu học
Cô Karin Tellis - Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Tiểu học (PYP)
(+8428) 3780 0909 ext: 2
elementary.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
cap tieu hoc

VĂN PHÒNG CẤP TRUNG HỌC (LỚP 6 - LỚP 12)

Thầy Lee Parker - Hiệu trưởng cấp Trung học
Cô Emma Burns - Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Trung học (MYP)
Cô Elizabeth Tinnon - Điều phối Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (DP)
(+8428) 3780 0909 ext: 3
secondary.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
cap trung hoc

VĂN PHÒNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ THỂ THAO

(+8428) 3780 0909 ext: 1
eca.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
ngoai khoa va the thao

PHÒNG HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ

recruit@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
nhan su

PHÒNG KẾ TOÁN

bursar@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
ke toan
crossmenu