tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC CHUẨN IB ĐẬM BẢN SẮC VIỆT CÙNG VIENC

20/05/2022

Sáng ngày 17/05/2022 vừa qua, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) và CLB Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế (VIENC) đã tiến hành Lễ ký kết hợp tác phát triển Hệ sinh thái Giáo dục Chuẩn IB - Đậm bản sắc Việt”. Cảm ơn các đơn vị báo chí truyền thông đã đăng tải hàng loạt thông tin về sự kiện này:


 1. Phụ nữ TP.HCM: https://www.phunuonline.com.vn/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-dam-ban-sac-viet-a1463845.html
 2. Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM: https://hochiminhcity.gov.vn/-/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib
 3. Công Thương: https://congthuong.vn/aisvn-va-vienc-hop-tac-chien-luoc-dua-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-177962.html
 4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: https://tphcm.chinhphu.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-hop-tac-phat-trien-giao-duc-101220517170132154.htm
 5. Doanh nhân ngày nay: https://doanhnhanngaynay.vn/2022/05/17/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan/
 6. Doanh nhân và Pháp lý: https://doanhnhanphaply.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-vienc-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-chien-luoc-d25084.html
 7. Người lao động: https://nld.com.vn/kinh-te/mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-20220517115500047.htm
 8. Nhịp cầu thương hiệu: https://nhipcauthuonghieu.vn/2022/05/17/ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te/
 9. Phụ nữ Việt Nam: https://phununews.nguoiduatin.vn/ky-ket-hop-tac-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-ib-quoc-te-dam-ban-sac-viet-nam-a566140.html
 10. Quân đội Nhân dân: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib-694683
 11. Thông tấn xã VN: https://bnews.vn/doanh-nghiep-bat-tay-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chuyen-sau/244117.html
 12. Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/52869/phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-dam-ban-sac-viet
 13. VN Bussiness: https://vnbusiness.vn/thong-tin-doanh-nghiep/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-voi-cong-dong-doanh-nhan-1085474.html
 14. VOH: https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/ngay-hoi-tuyen-dung-viec-lam-2022-dien-ra-vao-ngay-20-5-435121.html
 15. Sài Gòn Giải Phóng: https://www.sggp.org.vn/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-814255.html
 16. Việt Nam Hội nhập: https://vietnamhoinhap.vn/vi/clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-va-aisvn-dao-tao-nguon-nhan-su-chuyen-sau-37714.htm
 17. Ngay Đây: https://ngayday.com/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-202205171840079
 18. NetBiz: https://netbiz.net.vn/le-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-vienc-1813.html

Nổi bật nhất

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

AISVN đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực VN”

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

AISVN giới thiệu chương trình tú tài quốc tế toàn phần tại hội nghị giáo dục

15/09/2022
Chia sẻ tại hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022”...
1 2 3 16
crossmenu