GIỚI THIỆU ΛIS

Kiểm định và Giám định

Trường Quốc Tế Mỹ (ΛIS) được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là trường quốc tế giảng dạy bằng tiếp Anh. ΛIS là trường IB từ năm 2010. Trường đạt kiểm định, từ khối Dự bị Tiểu học 4 tuổi đến lớp 12, của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các trường học và đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC), một trong 6 tổ chức Kiểm định ở Hoa Kỳ.

GIỚI THIỆU ΛIS

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program