Khối Trung học Cơ sở

Học sinh khối THCS sẽ được phát triển những kỹ năng, giá trị và khái niệm cơ bản nhằm có nền tảng chuẩn bị tốt cho sự thành công ở bậc THPT và đại học sau này. Các em sẽ bắt đầu nhận thức được mối liên kết giữa các ý tưởng và trân trọng sự tương quan giữa các lĩnh vực khác nhau. Trải nghiệm học tập ở khối THCS tập trung ở những kỹ năng học thuật và kỹ năng sống thiết yếu như quản lý thời gian, tự vận động bản thân, siêng năng cần cù, kiên trì, sáng tạo, biết cách tổ chức, thu thập thông tin hiệu quả. Các kỹ năng này đặc biệt được phát triển nhiều trong lĩnh vực viết và toán học, giúp học sinh phát huy khả năng sắp xếp ý tưởng theo trình tự cũng như biết hình dung và kiểm tra những hướng xử lý vấn đề khác nhau.

Biểu đồ trình tự Môn học khối Trung học Cơ sở

Năm học: 2018-2019

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program