Chào mừng đến với khối Tiểu học Trường Quốc Tế Mỹ!

Chào mừng quý vị đến với khối Tiểu học và chúng tôi xin chúc mừng quý vị đã đưa ra quyết định quan trọng về việc giáo dục cho con em mình.

Chương trình khối Dự bị Tiểu học tại trường Quốc Tế Mỹ sẽ giúp các em học sinh ở độ tuổi nhỏ nhất tập làm quen với “thế giới” của trường học. Chương trình học sẽ đặt trọng tâm vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ, ý thức quan tâm chia sẻ, đồng thời khuyến khích tinh thần tham gia học tập một cách chủ động và có ý nghĩa.

Chương trình khối Lớp Dự bị Tiểu học đến khối Lớp 2 tiếp tục giúp học sinh làm quen với môi trường của trường lớp, với tiêu chí học thuật mở rộng hơn về việc phát triển ngôn ngữ qua phương pháp học gợi mở và các hoạt động đóng vai. Tiêu chí và phương pháp này giúp kết nối học sinh với hoạt động học tập tốt hơn, đồng thời rèn luyện cho các em định hình cách phát triển của riêng mình trong môi trường mới của trường lớp.

Trong chương trình khối Lớp 3 đến khối Lớp 5, học sinh sẽ sử dụng khả năng ngôn ngữ đang dần phát triển của mình để cùng tham gia các bài tập nhóm bao gồm thực hành, minh họa và củng cố kỹ năng trong các môn Toán, Ngữ văn Anh, Tiếng Việt, Xã hội học, Khoa học, Giáo dục thể chất và sức khỏe, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Ở mỗi cấp lớp, mục tiêu của khối Tiểu học là kiến tạo môi trường tích cực, kích thích tinh thần học tập, nơi học sinh có thể cố gắng hết mình, đồng thời được thử thách để phát triển mọi tiềm năng.

Chúng tôi nhận thấy rằng phụ huynh là những giáo viên đầu tiên và quan trọng nhất của các em học sinh. Do vậy, chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao sự tham gia của quý phụ huynh trong quá trình phát triển của con em mình và việc giáo dục các em. Học tập cần được duy trì ngay cả ở nhà! Một trong những cách thức quan trọng mà phụ huynh có thể áp dụng để giúp con em mình phát triển kho tàng kiến thức, vốn rất cần thiết cho thành quả học tập, là khuyến khích các em quan sát và cùng các em trao đổi về thế giới xung quanh. Ở khía cạnh này, chúng tôi mong muốn phụ huynh sẽ lập ra kế hoạch trao đổi với các em trong một môi trường hoàn toàn không có các thiết bị điện tử và đặc biệt chú trọng đến sở thích của các em, thường xuyên trao đổi, đặt câu hỏi và cùng khám phá.

Chương trình khối Tiểu học được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AREO), áp dụng hình thức đánh giá chính thức và không chính thức, nhằm xây dựng kế hoạch chiến lược, giúp học sinh đạt thành công trong học tập. Chương trình Phát triển Anh ngữ do đội ngũ chuyên môn phụ trách giám sát chặt chẽ thông qua các bài kiểm tra WIDA. Cả hai sự phát triển cá nhân và sự tiến bộ trong học tập đều được nhà trường đánh giá quan trọng như nhau.Các giá trị cốt lõi của trường Quốc Tế Mỹ được tích hợp vào chương trình học thuật nhằm xây dựng tính cách và sự tự tin của mỗi em học sinh. Trong năm học, nhà trường sẽ xem xét và tuyên dương những học sinh có thể hiện tốt các tiêu chí này trong nỗ lực phát triển của các em.

Chúng tôi rất vinh dự được nhận trách nhiệm giáo dục con em của quý phụ huynh và đồng thời tự hào vì có được đội ngũ giáo viên và nhân viên trường rất tận tụy với trách nhiệm này.

Trân trọng,

Joanne Valere

Thầy Ross Halliday

Hiệu phó khối Tiểu học
Trường Quốc tế Mỹ
Email: ross.halliday@ais.edu.vn
logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program