tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Chương trình Học tập qua Trải nghiệm mang đến cho học sinh cơ hội học tập thông qua các trải nghiệm thực tế bên ngoài những bức tường lớp học và khuôn viên nhà trường.

Chương trình cũng giúp giáo viên nâng cao tư duy suy nghĩ của học sinh với những cách thức thúc đẩy các em tích cực tham gia hoạt động học tập một cách tự nhiên và thực tế. Hơn hết, mục tiêu của chương trình là mang đến cho học sinh cơ hội thực hành và hình thành tư duy, thái độ tích cực bao gồm tính kiên trì bền bỉ, ham học hỏi, và khả năng tự định hướng.

Chương trình Học tập qua Trải nghiệm là một phần bắt buộc trong chương trình học.

Chương trình Học tập qua Trải nghiệm là một phần bắt buộc trong chương trình học.
Những tính cách sẽ được nuôi dưỡng và phát triển khi học sinh:

  • Áp dụng kiến thức đã học,
  • Tiếp cận với phương pháp giảng dạy và phản hồi thông tin kịp thời,
  • Thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm và các kỹ năng giao tiếp,
  • Phát triển thói quen thực hành việc suy ngẫm tự đánh giá và nhanh chóng nhận biết những tiến bộ và thành quả đã đạt được.

Mỗi khối lớp sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm học tập thông qua các hoạt động diễn ra bên ngoài lớp học.

Chương trình Học tập qua Trải nghiệm tại Trường Quốc Tế Mỹ bao gồm 2 hình thức:
  1. Hoạt động Học tập qua Trải nghiệm Trong ngày học dành cho Khối Lớp Khám Phá đến Lớp 12: diễn ra trong giờ học, trong hoặc ngoài trường. Những hoạt động này có thể là những chuyến đi xa hào hứng đến các hoạt động tương tác ngay tại khuôn viên trường, cũng như tham gia vào các câu lạc bộ và đội nhóm của học sinh. Tất cả học sinh sẽ tham gia các hoạt động xuyên suốt năm học và phụ huynh sẽ đóng khoản phí một lần trong năm học cho tất cả các hoạt động.
  2. Chương trình Học tập qua Trải nghiệm Dài ngày dành cho học sinh khối Lớp 3 đến Lớp 12: thay thế lịch học thường ngày bằng các hoạt động học tập phù hợp với sự phát triển theo khối lớp diễn ra vào khoảng thời gian cố định trong năm học.
crossmenu