tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Chương trình Hoạt động ngoại khóa hướng đến việc giúp học sinh biết cách cân bằng cuộc sống về mặt học thuật và giao tiếp xã hội, qua những khóa học phù hợp với lứa tuổi, là những hoạt động không được thực hiện trong chương trình học chính khóa và tại nhà.

LỊCH KHÓA HỌC

Thời gian
15:45 đến 17:00
ngày
1-2 ngày / tuần (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
kỳ học 1
Từ tháng 08 đến tháng 11
kỳ học 2
Từ tháng 11 đến tháng 02
kỳ học 3
Từ tháng 02 đến tháng 05

XE ĐƯA ĐÓN

Nếu được xác nhận đồng ý tham gia một hoặc nhiều Hoạt động ngoài giờ học, học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón của nhà trường sẽ được mặc định chuyển sang điểm trả vào lúc 17:10 vào các ngày diễn ra hoạt động mà học sinh tham gia. Điểm trả này là điểm trả do phụ huynh đã chọn và được áp dụng cho tất cả các hoạt động và sự kiện sau giờ học trong suốt năm học.

Nếu phụ huynh mong muốn thay đổi nhu cầu đưa đón học sinh, vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng trường.

THANH TOÁN HỌC PHÍ

Phụ huynh sẽ nhận được hóa đơn điện tử, bao gồm thông tin tổng chi phí, gửi đến địa chỉ thư điện tử mà phụ huynh đã đăng ký với trường.

Thời hạn thanh toán: trước khi kết thúc tuần đầu tiên của kỳ học mà học sinh chưa đóng phí thì sẽ không được tiếp tục tham gia hoạt động ngoai giờ học.

Xin lưu ý rằng sẽ có một số hoạt động được tổ chức miễn phí.

HỦY ĐĂNG KÝ VÀ VẮNG MẶT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ HỌC

Học thử: mỗi học sinh được phép tham gia học thử một buổi học của các hoạt động đã chọn (trong tuần đầu tiên của kỳ học). Trong thời gian này, nếu học sinh quyết định không tiếp tục tham gia khóa học, toàn bộ học phí sẽ được hoàn trả cho phụ huynh. Khi học sinh đã tham gia buổi học thứ hai thì học phí sẽ không được hoàn trả nếu học sinh quyết định không tiếp tục tham gia khóa học.

Nếu học sinh vắng mặt lớp Hoạt động ngoài giờ học vì lý do cá nhân, học phí sẽ không được hoàn trả. Trường hợp bất khả kháng trường phải hủy lớp học là những trường hợp khẩn cấp và trường sẽ được sắp xếp ngày học bù vào một ngày khác trong khóa học. Phụ huynh và học sinh cũng cần lưu ý kỹ lịch học của các Hoạt động ngoài giờ học mà học sinh đã đăng ký vì sẽ có trường hợp lịch học sẽ trùng lặp với khung giờ diễn ra một số sự kiện ngoài giờ học trong năm học, và trong tất cả các trường hợp này học phí sẽ không được hoàn lại.

ĐĂNG KÝ

Quy tắc ưu tiên dành cho học sinh đăng ký sớm và hoạt động vẫn còn chỗ sẽ được áp dụng.

Việc đăng ký phải được thực hiện thông qua Hệ thống Schools Buddy

Học sinh cũng có thể đăng ký nhiều hoạt động khác nhau nếu các hoạt động không trùng lặp thời gian.Những đăng ký trễ sẽ không được tiếp nhận sau khi thời hạn đăng ký đã kết thúc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Hoạt động ngoại khóa và thể thao: eca.office@ais.edu.vn

crossmenu