Giáo viên

Wes Thompson

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Đại học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Melissa Marin-Hunter

Chuyên viên Tư vấn Học đường

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Anya Kusmierski

Chuyên viên Tư vấn Học đường

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Elsa Gaikwad

Chuyên viên Tư vấn Học đường

Quốc tịch: Ấn độ

Douglas Zobel

Quản sinh chuyên trách Hỗ trợ Học tập

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Trần Thị Diễm Châu

Quản sinh chuyên trách Hỗ trợ Học tập

Quốc tịch: Việt Nam

Nguyễn Kim Quang

Quản sinh chuyên trách Phát triển Hành vi

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Aoife Ruane

Quản sinh chuyên trách Phát triển Hành vi khối Lớp nhỏ

Quốc tịch: Ireland

Leonard Grzywacz

Giám thị

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

Andrew Ritchie

Quản sinh chuyên trách Phát triển Hành vi khối Lớp lớn

Quốc tịch: Anh

Stewart Shipman

Điều phối Thư viện

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Joanna Parker

Thủ thư Nghiên cứu thông tin Chương trình Tú tài Quốc tế

Quốc tịch: Anh 

Calum Nicholson

Chuyên viên Tích hợp Công nghệ Học thuật

Quốc tịch: Anh

Jodie Ringrose

Giáo viên Kịch nghệ và Sân khấu

Quốc tịch: Úc

Lisabeth La Londe

Giáo viên Quản thủ Thư viện

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Naima Thompson

Giáo viên Kịch nghệ và Sân khấu - Trưởng bộ môn Nghệ thuật

Lynn Strawbridge

Điều phối Chương trình Hỗ trợ Chuyên biệt

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Tyler Gates

Giáo viên Thiết kế

Quốc tịch: Canada

Carlos Matheus-Hung

Giáo viên Thiết kế 

Quốc tịch: Venezuela

Jessica Zobel

Chuyên viên Hỗ trợ Chuyên biệt khối Lớp nhỏ

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Ben Rice

Chuyên viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Quốc tịch: Anh

Thida Ritchie

Chuyên viên Hỗ trợ Chuyên biệt khối Lớp lớn

Quốc tịch: Anh

Joseph McPherson

Giáo viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

Julie Hartling

Giáo viên Kịch nghệ

Quốc tịch: Canada

Bethany Murphy

Giáo viên Chương trình Khám Phá – Trưởng khối

Quốc tịch: Canada

Erika Vickers

Giáo viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung - Trưởng bộ môn

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Natalie Whiteley

Giáo viên Chương trình Khám Phá 

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Stephen Brock

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Alex Sons

Giáo viên Anh ngữ và Văn học - Trưởng bộ môn

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Crystal Olson

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Sarah Lee

Giáo viên Chương trình Khám Phá 

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Elizabeth Tinnon

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Heather Reed

Giáo viên Lớp Dự bị Tiểu học 5 tuổi - Trưởng khối

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Erica Raines

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Jason Cordray

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Christine Economou Olson

Giáo viên Lớp Dự bị Tiểu học 5 tuổi

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Arminda Ortiz

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch Tây Ban Nha

Bianca Luna

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Erin O’Dwyer

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Annette Wood

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Anh

Jessica Butler

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Hoa kỳ

Thomas Clarke

Giáo viên Anh ngữ và Văn học

Quốc tịch: Anh

Joseph Parsons

Giáo viên Lớp Dự bị Tiểu học 5 tuổi

Quốc tịch: Canada

John Patrick

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm – Trưởng bộ môn

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Matthias Kreier

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Đức

Gudrun Egilsdottir

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Cộng hòa Iceland

Kim Nguyen

Giáo viên Lớp Dự bị Tiểu học 5 tuổi

Quốc tịch: Canada

Hannah Thomas

Giáo viên Xã hội và Cá thể học - Trưởng bộ môn

Quốc tịch: Anh

Jessica Geinzer

Giáo viên khối Lớp 1 - Trưởng Khối

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Ryan C. Whitelaw

Giáo viên Khoa học Thực nghiệm

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Andrew Hepburn

Giáo viên Xã hội & Cá thể học

Quốc tịch: Canada

Arielle Powers

Giáo viên Lớp 1

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Hugh Plouffe

Giáo viên Xã hội và Cá thể học

Quốc tịch: Canada

Chris Strance

Giáo viên Xã hội và Cá thể học

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

Elizabeth Wilkes

Giáo viên Lớp 1

Quốc tịch: Hoa Kỳ

 

Kelly Flynn

Giáo viên Xã hội và Cá thể học

Quốc tịch: Anh

Kristopher Fedorak

Giáo viên Xã hội và Cá thể học

Quốc tịch: Canada

Garth Severson

Giáo viên Lớp 1

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Michael Yohnk

Giáo viên Xã hội và Cá thể học

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

Meijin Wang

Giáo viên tiếng Hoa

Quốc tịch: Trung Quốc

Rebecca Miller

Giáo viên Lớp 1

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Hoi Yeung Cheung

Giáo viên tiếng Hoa

Quốc tịch: Hồng Kông

Stacy Fleming

Giáo viên Toán - Trưởng bộ môn

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Steven Walker

Giáo viên Lớp 1

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Mary Chun

Giáo viên khối Lớp 2 - Trưởng Khối

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Aaron Brown

Giáo viên Toán

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Adam Grunzke

Giáo viên Toán

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

Addison Yanito

Giáo viên Toán

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Tony Flammia

Giáo viên Lớp 2

Quốc tịch: Canada

Jennifer Shammugam

Giáo viên Toán

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Stephen A. Greene

Giáo viên Toán

Quốc tịch: Anh

Caleb Teel

Giáo viên Lớp 2

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Matthew Pitsch

Giáo viên Lớp 2

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Callahan Davenport

Giáo viên Âm nhạc

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Vanessa Bateman

Giáo viên Lớp 2

Quốc tịch: Canada

Maria Morris

Giáo viên Âm nhạc

Quốc tịch: Anh

Wendy Evans

Giáo viên Lớp 2

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Christian Parkess

Giáo viên Âm nhạc

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Jeffrey Thrash

Giáo viên Lớp 3 - Trưởng Khối

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Brooks Tait

Giáo viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Quốc tịch: Hoa Kỳ

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.