tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

CẤP TIỂU HỌC
CẤP TRUNG HỌC

Hành động tại cấp Tiểu học

Phương châm hành động tại cấp Tiểu học

Theo chương trình Tú tài quốc tế cấp Tiểu học (PYP), hành động có ý nghĩa thực tiễn là một phần của chương trình học với kỳ vọng việc học tập truy vấn thành công sẽ dẫn đến hành động có trách nhiệm, do học sinh khởi xướng như là một kết quả của quá trình học tập. Hành động của học sinh có thể mang lại tác động rộng lớn hơn đối với xã hội và thể hiện tính tự giác khi các em được trao quyền.

Tại cấp Tiểu học, hành động đi trước việc học tập phục vụ cộng đồng. Điều này được định nghĩa như một phương pháp giảng dạy và học tập kết nối quá trình học tập với hành động thiết thực, có ý nghĩa và tận tâm, do học sinh dẫn dắt, trong đó bao gồm:

 • Điều đầu tiên và quan trọng nhất là tạo cơ hội học tập dành cho học sinh.
 • Sự kết nối giữa quá trình học tập của chúng ta với cộng đồng và thế giới.
 • Tạo ra sự thay đổi tích cực trong tư duy đối với các vấn đề của cộng đồng và toàn cầu.

Học tập phục vụ cộng đồng trong chương trình PYP chính là hành động, điều này cung cấp nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo của chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

Chúng tôi tin rằng:

 • Khi nội dung học tập mang tính tích cực, gần gũi và có ý nghĩa, hành động sẽ nảy sinh.
 • Tính chủ động trong học tập bao hàm sự tiếp diễn của hành động dưới nhiều hình thức khác nhau.
 • Một số hành động mang nhiều ý nghĩa có thể không nhìn thấy được - như thay đổi trong tư duy, lắng đọng về cảm xúc, phát triển nhân cách.
 • Hành động có thể là những thay đổi trong cách học sinh tư duy, phát biểu, cảm nhận, sở hữu, niềm tin và trở thành … không chỉ qua những việc các em thực hiện.
 • Hành động thường bắt nguồn từ sự thay đổi trong chính bản thân học sinh.
 • Thay đổi cách tư duy có thể dẫn đến hành động. Hành động có thể dẫn tới thay đổi trong tư duy.
 • Thể hiện thái độ và kỹ năng cá nhân có thể là một loại hình của hành động.
 • Đôi khi một ý tưởng không xuất phát từ học sinh, nhưng được các em tiếp thu và thực hiện, trở thành kết quả của một hành động có ý nghĩa.

Mặc dù hành động là một phần quan trọng của các dự án và nội dung học tập phục vụ cộng đồng, tuy nhiên chúng không được thực hiện riêng lẻ mà được lồng ghép và gắn kết trong toàn bộ nội dung chương trình PYP.

Nhóm Học sinh Lãnh đạo cấp Tiểu học

Lãnh đạo không phải là một chức danh hay một vị trí, nó là một hành động hoặc tấm gương.
Donald McGannon
Ở khối Lớp 5, Nhóm Học sinh Lãnh đạo bao gồm một nhóm học sinh đại diện được bầu chọn (từ năm học Lớp 4 để đại diện cho tất cả học sinh khi các em lên Lớp 5).

Mỗi nhóm sẽ bắt đầu một năm với nội dung chương trình do chính các em học sinh khởi xướng (và các lĩnh vực được các em quan tâm), lấy từ 6 Chủ đề đã được thống nhất của cấp Tiểu học:
● Cộng đồng
● Phát triển toàn diện
● Thể thao
● Nghệ thuật
● Công nghệ
● Môi trường
Các giáo viên thực hiện việc hướng dẫn nhóm học sinh lãnh đạo này và chương trình hướng dẫn tạo cơ hội cho tất cả học sinh phát triển những phẩm chất sau:
● Trung thực và Chính trực
● Truyền cảm hứng cho người khác
● Có sự cam kết và Niềm  đam mê
● Kỹ năng giao tiếp tốt
● Khả năng đưa ra quyết định
● Tính trách nhiệm
● Thực hiện Hành động
● Giao việc và Trao quyền
● Sáng tạo và Cải tiến
● Hợp tác

Học tập Phục vụ Cộng đồng cấp
Trung học

Câu Lạc Bộ Học Tập Phục Vụ Cộng Đồng

Học tập Phục vụ Cộng đồng tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam là chiến lược giảng dạy và học tập nhằm kết nối chương trình giảng dạy học thuật với việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Trong chương trình này, học sinh sẽ học tập và phát triển thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng được lên kế hoạch tổ chức kỹ lưỡng. Các hoạt động này:

 • phù hợp với mục tiêu đào tạo và tầm nhìn của nhà trường cũng như khái niệm về công dân toàn cầu; 
 • đáp ứng nhu cầu của nhà trường và cộng đồng;
 • giúp thúc đẩy trách nhiệm công dân;
 • tích hợp và nâng cao chương trình giảng dạy học thuật; 
 • thiết lập thời gian cố định để học sinh suy ngẫm về các trải nghiệm phục vụ;
 • thể hiện cam kết của nhà trường đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của tổ chức Liên Hiệp Quốc (Mục tiêu Toàn cầu).

Chương trình Học tập Phục vụ Cộng đồng mang đến lợi ích cho học sinh, các tổ chức và cộng đồng. Tất cả học sinh đều có thể tham gia và nhận được những ích lợi từ chương trình Học tập Phục vụ Cộng đồng từ cấp Dự bị Tiểu học đến Lớp 12 và hơn thế nữa.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của chương trình Học tập phục vụ Cộng đồng tại trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam là nhằm tạo nên những công dân toàn cầu năng động có sự hiểu biết và kỹ năng cũng như định hướng cho các em trở thành những công dân luôn tham gia tích cực vào sự phát triển toàn cầu trong tương lai.

Học sinh sẽ:

 • Học hỏi thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động trải nghiệm phục vụ;
 • Trải nghiệm sử dụng thời gian được phân bổ để suy ngẫm thông qua các bước tư duy, thảo luận và/hoặc viết cảm nhận về các trải nghiệm phục vụ;
 • Nắm bắt cơ hội để phát triển và áp dụng các kỹ năng cũng như kiến thức trong những tình huống thực tế;
 • Mở rộng việc học tập bên ngoài lớp học và trong cộng đồng;
 • Đẩy mạnh tinh thần biết quan tâm chia sẻ thông qua những hoạt động tương tác thực tế nhằm thúc đẩy sự phối hợp làm việc với người khác;
 • Thể hiện sự kết nối giữa mục tiêu toàn cầu với các nhu cầu của cộng đồng.

Các câu lạc bộ học tập phục vụ cộng đồng hiện tại bao gồm:

 • Câu lạc bộ Đại sứ Thiện chí
 • Câu lạc bộ Hội đồng Thể thao
 • Câu lạc bộ Anh lớn, Chị lớn
 • Câu lạc bộ Môi trường
 • Câu lạc bộ Nhà lãnh đạo tương lai
 • Câu lạc bộ Mạng lưới Vấn đề Toàn cầu (GIN)
 • Câu lạc bộ Lãnh đạo Xã hội Toàn cầu (GSL)
 • Câu lạc bộ Âm nhạc cho Nhân loại
 • Câu lạc bộ Kịch nghệ cho Nhân loại
 • Câu lạc bộ Mỹ thuật cho Nhân loại
 • Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam
 • Câu lạc bộ Trò chơi Việt Nam
 • Câu lạc bộ Thể chất và Tâm lý

Chương Trình CAS - (Sáng tạo, Hoạt động , Dịch vụ) - Lớp 11 & 12

Chương trình CAS là một trong những yếu tố quan trọng mà tất cả học sinh phải hoàn thành như một phần Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (DP)

Được học tập xuyên suốt Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế, chương trình CAS bao gồm chuỗi các hoạt động được song song thực hiện cùng với các môn học thuật.

Ba lĩnh vực chính của chương trình CAS, thường liên quan đến các hoạt động cụ thể, được miêu tả như bên dưới:

 • Sáng tạo– nghệ thuật và các trải nghiệm học tập khác liên quan đến tư duy sáng tạo.
 • Hoạt động– phát triển thể chất để xây dựng cuộc sống lành mạnh, đủ sức khỏe để hoàn thiện các hoạt động học thuật của Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.
 • Dịch vụ– sự tham gia tình nguyện và không được trả công mang đến trải nghiệm tích cực cho học sinh. Quyền lợi, niềm tự hào, sự tự chủ khi tham gia các công việc này được tôn trọng.

Để minh họa cho những khái niệm này, học sinh được yêu cầu tham gia Dự án CAS. Dự án ang lại những thử thách cho học sinh ở những khía cạnh sau:

 • Thể hiện sự chủ động.
 • Thể hiện sự kiên trì.
 • Phát triển các kỹ năng như kỹ năng phối hợp, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Chương trình CAS thúc đẩy học sinh phát triển tính cách và bản thân qua các trải nghiệm học tập. Chương trình mang lại cho học sinh cơ hội thể hiện sự quyết tâm và kỹ năng phối hợp với người khác, nuôi dưỡng tính cách yêu thích sự hoàn thiện và niềm vui từ công việc đang thực hiện. Đồng thời, chương trình CAS cũng là yếu tố quan trọng trong việc tạo sự cân bằng cho học sinh dưới áp lực học tập của Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.

Hội Đồng Học Sinh Cấp Trung Học

Hội đồng Học sinh Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam đại diện và thể hiện cho các mối quan tâm của học sinh trường. Hội đồng Học sinh giúp chia sẻ ý kiến, mối quan tâm, và các thắc mắc giữa giáo viên và hiệu trưởng. Các em cũng giúp gây quỹ cho các hoạt động trường, bao gồm các sự kiện xã hội, cộng đồng và các dự án học tập phục vụ cộng đồng, giúp đỡ mọi người khi cần.

Các thành viên của Hội đồng Học sinh là cầu nối giao tiếp giữa học sinh và bạn giám hiệu trường, hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Học Sinh và thu thập ý kiến của các học sinh khác về các vấn đề như hoạt động của học sinh, đời sống học đường và quản lý quỹ học sinh. Hội đồng Học sinh thể hiện tính cách lãnh đạo và phẩm chất đạo đức trong việc hỗ trợ học sinh khác theo hướng dẫn được đề ra của Hội.

crossmenu