Công nghệ Thông tin

TẦM NHÌN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam đánh giá cao vai trò của công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ cho các em học sinh không ngừng học tập và phát triển vai trò lãnh đạo quốc tế hoá trong thế kỷ 21.
Nhà trường thực hiện:

Chương trình học thuật tích hợp công nghệ

Sử dụng công nghệ một cách an toàn và đạo đức

Cung cấp tốt trang thiết bị về công nghệ

Hỗ trợ giáo viên những công cụ tiên tiến và tham gia chương trình đào tạo

Kết nối hợp tác với các cộng đồng học tập

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.