tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

TÒA NHÀ CẤP TRUNG HỌC
1
Phòng Mỹ thuật
2
Khán phòng Black Box
3
Căn tin
4
Phòng học
5
Phòng Vi tính & Phòng Thí nghiệm Khoa học
6
Phòng Kịch nghệ
7
Khu Phức hợp Thể thao
8
Thư viện và các phòng học chức năng
9
Phòng Âm Nhạc
10
Hồ bơi
11
Phòng tập thể hình
TÒA NHÀ KHỐI VĂN PHÒNG
1
Cửa hàng Eagle
2
Quán Cà phê Eagle
Vườn Ươm
SÂN CHƠI
TÒA NHÀ CẤP TIỂU HỌC
1
Phòng Mỹ thuật
2
Phòng học
3
Căn tin
4
Khu Thể thao phức hợp - Phòng Đa chức năng
5
Phòng Âm nhạc
6
Khu vực học tập đa chức năng Chương trình PYP
SÂN BÓNG

TÒA NHÀ CẤP TRUNG HỌC

2
Khán phòng Black Box
3
Căn tin
4
Phòng học
5
Phòng Vi tính & Phòng Thí nghiệm Khoa học
6
Phòng Kịch nghệ
7
Khu Phức hợp Thể thao
8
Thư viện và các phòng học chức năng
9
Phòng Âm Nhạc
10
Hồ bơi
11
Phòng tập thể hình

TÒA NHÀ CẤP TIỂU HỌC

1
Phòng Mỹ thuật
2
Phòng học
3
Căn tin
4
Khu Thể thao phức hợp - Phòng Đa chức năng
5
Phòng Âm nhạc
6
Khu vực học tập đa chức năng Chương trình PYP

TÒA NHÀ KHỐI VĂN PHÒNG

1
Cửa hàng Eagle
2
Quán Cà phê Eagle

VƯỜN ƯƠM

SÂN CHƠI

SÂN BÓNG

crossmenu