Chương trình Tư vấn

Bộ phận Tư vấn của Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam cung cấp chương trình tư vấn học đường toàn diện và hướng tới mọi mặt phát triển của học sinh. Các chương trình tư vấn dành cho tất cả phụ huynh và học sinh Trường Quốc Tế Mỹ. Bộ phận tư vấn hỗ trợ về các nhu cầu học thuật, nghề nghiệp, phát triển cá nhân và xã hội của tất cả học sinh. Giáo viên tư vấn đóng vai trò hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp học sinh phát triển tối đa tiềm năng và đạt được thành tích học tập tốt. Hoạt động hỗ trợ của giáo viên tư vấn bao gồm các bài học trên lớp, gặp gỡ từng nhóm nhỏ hoặc gặp cá nhân từng em. Với vai trò đồng hành cùng với giáo viên, phụ huynh/người giám hộ và cộng đồng, các giáo viên tư vấn điều phối thực hiện hệ thống hỗ trợ học sinh của trường, đảm bảo tất cả học sinh trường Quốc Tế Mỹ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành một công dân hữu ích cho xã hội trong tương lai.

TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC / HƯỚNG NGHIỆP

Mục tiêu của chương trình tư vấn hướng nghiệp là hỗ trợ mỗi học sinh trong quá trình các em xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Kế hoạch này có thể là theo học tại một trường đại học hoặc cao đẳng, dành một năm tìm hiểu và trải nghiệm trước khi vào đại học hoặc theo đuổi một lựa chọn khác. Nhà trường tin rằng một chương trình sau cấp THPT được xem là tốt hoặc tốt nhất khi chương trình đó có tính chất phù hợp với cá nhân từng em học sinh. Phụ huynh và học sinh nên đầu tư thời gian cho kế hoạch tương lai và đưa ra quyết định dựa trên nền tảng kiến thức, sự thông hiểu về quá trình ứng tuyển, thông tin từ các trang thông tin điện tử của các trường đại học cao đẳng song song với việc đặt nhu cầu của chính các em làm trọng tâm.

Công tác tư vấn chọn trường đại học và hướng nghiệp tại cấp THPT bắt đầu từ năm lớp 9 khi học sinh phải biết tự suy xét, khám phá bản thân và đưa ra quyết định có cơ sở. Năm lớp 10, học sinh sẽ có cơ hội làm bảng khảo sát đánh giá sở thích nghề nghiệp. Học sinh cũng được khuyến khích tham khảo thêm các yêu cầu tuyển sinh và đối chiếu giữa năng lực của bản thân và các lựa chọn trường đại học. Đến cuối năm lớp 10, học sinh được yêu cầu đưa ra quyết định chọn lựa theo học chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (Diploma Programme - DP) hoặc theo học một số môn thuộc chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) trong các năm học tiếp theo. Trong năm lớp 11, học sinh được hỗ trợ tìm hiểu và định hình các kế hoạch cho bậc đại học. Học sinh nên cân nhắc nhiều lựa chọn trường đại học nhưng sẽ được yêu cầu giới hạn nộp hồ sơ ứng tuyển vào tối đa 6 trường đại học. Bên cạnh sự hỗ trợ của phụ huynh, giáo viên và các giáo viên tư vấn, học sinh cần đóng vai trò chính trong việc chủ động tự tìm hiểu và liên hệ với bộ phận tuyển sinh của các trường đại học.

Nhấn vào đây để truy cập vào trang tiểu luận Chuẩn bị vào Đại học

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.