Chương trình Tú tài Quốc Tế

Từ tháng 08 năm 2010, trường Quốc Tế Mỹ đã được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế. Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chương trình Tú Tài Quốc tế, vui lòng liên hệ với nhà trường để đặt lịch hẹn với cô Elizabeth Tinnon.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Chương trình Tú tài Quốc tế là chương trình dự bị đại học tốt nhất trên thế giới và được công nhận bởi nhiều tổ chức tại nhiều quốc gia. Chương trình này giúp học sinh chuẩn bị tốt cho giáo dục bậc đại học và công việc trong tương lai mà không có chương trình nào khác có thể mang lại.

Chương trình Tú tài Quốc tế là chương trình học toàn diện kéo dài 02 năm và mang tính thử thách cao về mặt học thuật. Chương trình dự bị đại học này được thiết kế dành cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19. Đây là chương trình học đặc biệt không dựa trên bất kỳ hệ thống giáo dục của quốc gia nào nhưng có thể mang lại sự cân bằng giữa tính khái quát và tính chuyên sâu của các môn học đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia. Chương trình Tú tài Quốc tế bao gồm nhiều khóa học được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu và sở thích dành cho nhiều đối tượng học sinh. Thêm vào đó, chương trình Tú tài Quốc tế còn bao gồm 3 học phần Sáng tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS), Viết luận Chuyên sâu (EE) và Lý thuyết Kiến thức (TOK). Ba học phần này mang lại cho học sinh Tú tài Quốc tế những kinh nghiệm và kỹ năng không thể tìm thấy trong các chương trình học khác.

Chương trình Tú tài Quốc tế khuyến khích học sinh xây dựng tư duy quốc tế và cụ thể hơn là sự hiểu biết về các vấn đề toàn cầu cũng như mối quan tâm đến cộng đồng và thế giới xung quanh. Chương trình Tú tài Quốc tế nhận thấy học sinh cần nâng cao hiểu biết về văn hóa và bản sắc dân tộc, do đó các em được học cùng lúc hai ngôn ngữ. Thông qua chương trình Tú tài Quốc tế, học sinh có thể xây dựng kỹ năng sống và làm việc trong môi trường quốc tế và điều này hết sức thiết yếu cho cuộc sống thế kỷ 21. Chương trình mang lại phương thức giáo dục cân bằng nhằm đào tạo nên những thế hệ học sinh toàn diện chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học và quá trình trưởng thành trong tương lai.

Phần lớn các trường đại học sẽ tuyển chọn học sinh tốt nghiệp từ chương trình Tú tài Quốc tế vì đây là chương trình học thuật phát triển đa dạng nhiều kỹ năng. Học sinh tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa chuyên ngành hơn ở bậc đại học. Khi tìm kiếm các cơ hội công việc, học sinh chương trình Tú tài Quốc tế cũng có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu về tính linh hoạt và khả năng thích ứng của các nhà tuyển dụng.

Thông tin chi tiết về chương trình Tú tài Quốc tế được đăng tải trên trên trang web của tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) http://www.ibo.org/.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ

Tải xuống:
Giới thiệu về Chương trình Tú tài Quốc tế 

QUY ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ:

Tải xuống:
Các quy định về chương trình Tú tài Quốc tế

HỒ SƠ HỌC SINH CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ:

Hồ sơ học sinh chương trình Tú tài Quốc tế mang lại tầm nhìn giáo dục dài hạn. Đây là tập hợp các tư tưởng có thể truyền cảm hứng, tạo động lực và đồng thời đóng vai trò trọng tâm liên kết công tác đào tạo của giáo viên và nhà trường nhằm hướng đến một mục tiêu thống nhất.

Tải xuống:
Hồ sơ học sinh chương trình Tú tài Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Học sinh theo học Chương trình Tú tài Quốc tế sẽ chọn 06 môn học, mỗi môn học được chọn từ 06 nhóm môn.
Học sinh sẽ được học 03 môn cấp độ nâng cao và 03 môn cấp độ cơ bản.

Ngoài ra, tất cả học sinh chương trình Tú tài Quốc tế cũng sẽ:

  • Học môn Lý thuyết Kiến thức (TOK)
  • Hoàn tất tất cả các yêu cầu của chương trình Sáng tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS), qua đó học sinh trực tiếp tham gia và suy ngẫm về các hoạt động ngoại khóa.
  • Viết luận Mở rộng (EE) 4,000 từ với chủ đề tự chọn dưới sự hướng dẫn của giáo viên

Bảng mô tả bên dưới minh họa cho các nhóm môn Chương trình Tú tài Quốc tế:

ibr


Chương trình Tú tài Quốc tế IB

Bên dưới là danh sách các môn học chương trình Tú tài Quốc tế dành cho học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Học sinh cần chọn 1 môn học trong mỗi nhóm môn và không được chọn 2 môn trùng nhau.

Nhóm

Nhóm môn

Môn học

1

 Ngôn ngữ Văn học

Ngữ Văn Anh A Tú tài Quốc tế

Tiếng Việt A Tú tài Quốc tế

2

 Ngôn ngữ Tiếp thu

Tiếng Pháp Căn bản Tú tài Quốc tế

Ngữ Văn Anh B Tú tài Quốc tế

Tiếng Hoa Tú tài Quốc Tế

3

 Cá nhân và Xã hội

Kinh tế học Tú tài Quốc tế

Lịch sử Tú Tài Quốc tế

Địa lý Tú tài Quốc Tế

Hệ thống Môi Trường và Xã hội Tú tài Quốc tế

4

 Khoa học

Sinh học Tú tài Quốc tế

Hóa học Tú tài Quốc tế

Hệ thống Môi trường và Xã hội Tú tài Quốc tế

Vật lý Tú tài Quốc Tế

5

 Toán học

Toán Căn bản Tú tài Quốc tế

Toán Cơ bản Tú tài Quốc tế

Toán Nâng cao Tú tài Quốc tế

6

 Nghệ thuật

Mỹ thuật Tú tài Quốc tế

7

 Cốt lõi

Lý thuyết Kiến thức, Viết luận Chuyên sâu, Sáng tạo - Hoạt động - Phục vụ Tú tài Quốc tế

 

Vui lòng liên hệ Điều phối chương trình Tú tài Quốc tế trường Quốc Tế Mỹ - cô Elizabeth Tinnon qua địa chỉ thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Tú tài Quốc tế.

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program