tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) cam kết chuẩn bị cho học sinh trở thành công dân toàn cầu có khả năng đa ngôn ngữ. Phát triển ngôn ngữ trong chương trình EAL dựa trên sự tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống của học sinh. AISVN tin rằng - và nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng - học sinh có thể phát triển vượt bậc khi các em được học tập cùng các bạn trong môi trường có sự hỗ trợ phát triển Anh ngữ bổ sung (EAL). Chính vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy sự tiếp thu và phát triển ngôn ngữ ngay tại lớp học. Những học sinh thông thạo Anh ngữ hơn các bạn khác sẽ tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ của chính mình qua việc giúp đỡ các bạn khác hiểu Anh ngữ tốt hơn. Song song đó, học sinh ít thông thạo Anh ngữ hơn sẽ nhận được lợi ích từ sự kích thích phát triển trong môi trường ngôn ngữ phong phú.

Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung chú trọng:

  • Bổ sung Anh ngữ trên nền tảng của ngôn ngữ mẹ đẻ với mục tiêu phát triển song song cả hai ngôn ngữ
  • Tiếp thu Anh ngữ qua nội dung chương trình học chính khóa
  • Nuôi dưỡng giá trị văn hóa và giá trị bản thân

Mục tiêu của AISVN là đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được trang bị cho thành công không chỉ trong chương trình Tú tài Quốc tế IB, mà đối với những thách thức các em sẽ gặp ở môi trường Đại học cũng như trong nghề nghiệp tương lai. AISVN sử dụng mô hình phối hợp giảng dạy tại lớp, trong đó, học sinh học Anh ngữ song song với kiến thức của những môn học cụ thể. Mô hình giảng dạy này được biết đến như là “phương pháp tích hợp kiến thức và ngôn ngữ” (CLIL). Thay vì áp dụng phương pháp giảng dạy riêng lẻ hoặc “tách riêng” những học sinh ít thông thạo Anh ngữ và những học sinh thông thạo Anh ngữ, đội ngũ 16 chuyên viên phát triển Anh ngữ Bổ sung sẽ cùng soạn thảo giáo án và cùng giảng dạy tại lớp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. AISVN hiểu rằng cộng đồng học sinh của trường đa phần đều học Anh ngữ, nên mỗi giáo viên nhận thức rõ vai trò giảng dạy ngôn ngữ của mình và cũng được trang bị phương pháp giảng dạy Phát triển Anh ngữ Bổ sung nhằm thúc đẩy hiệu quả tiếp thu tối đa cho mỗi học sinh. Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung được xây dựng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.

Chương trình Bổ trợ của Trường

PHỐI HỢP GIẢNG DẠY TẠI LỚP & HỖ TRỢ

Giáo viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung (EAL) sử dụng các mô hình phối hợp giảng dạy khác nhau tại lớp cùng giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn để hỗ trợ học sinh trong lớp học. Một sự phối hợp giảng dạy tốt là kết quả của việc hợp tác và chia sẻ hiệu quả giữa các giáo viên bộ môn và giáo viên EAL. Mô hình này giúp đảm bảo việc giảng dạy chương trình học thuật một cách hiệu quả nhất và có sự hỗ trợ phù hợp cho mỗi học sinh.

LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT VÀ GIẢNG DẠY

Kế hoạch giảng dạy các bài học được thiết kế bởi các giáo viên của cùng một khối lớp hoặc cùng một bộ môn với sự tham gia của các giáo viên EAL. Khi chọn lọc các tiêu chuẩn nội dung và thiết kế hình thức đánh giá, giáo viên EAL sẽ giúp đảm bảo tất cả học đều có thể tiếp cận các nội dung thông tin. Khi giáo viên bộ môn có trách nhiệm thiết kế các hình thức đánh giá và giáo án, thì các giáo viên EAL sẽ thực hiện phương pháp phân biệt hóa và xây dựng hướng hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT HOÁ & XÂY DỰNG NỀN TẢNG

Các giáo viên EAL sẽ hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm / giáo viên bộ môn trong việc phân biệt hóa nội dung, thành quả và quy trình học. Ví dụ, các giáo viên EAL sẽ xây dựng những mẫu câu, cấu trúc minh họa hoặc đề xuất những bài đọc hiểu theo cấp độ khác nhau trong nội dung môn học, giúp thiết kế các bài đánh giá phân biệt hóa với mức độ thử thách tương đồng nhưng cho phép học sinh thể hiện sự hiểu biết qua nhiều cách khác nhau, hoặc đề xuất các phương pháp học tập khác nhau, ví dụ như phân nhóm học sinh cho các hoạt động học tập hợp tác. Các giáo viên EAL cũng sử dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ, phương pháp sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để củng cố hoặc nâng cao sự hiểu biết về các khái niệm.

crossmenu