tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

“Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách chúng ta đang dạy. Có thể chúng ta nên dạy theo cách mà chúng thích học". ~ Ignacio Estrada

Tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam, sự phát triển toàn diện, sự an toàn và niềm vui của học sinh là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Đây không chỉ đơn thuần là một thông điệp mà còn là một niềm tin rằng, học sinh sẽ học tập tốt hơn khi các em cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Môi trường học đường và chương trình giảng dạy hàng ngày được thiết kế nhằm khuyến khích học sinh vui chơi, tham gia các hoạt động và trải nghiệm học tập thú vị. Quá trình thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội của học sinh được thể hiện qua việc học tập hay sự tham gia vào các hoạt động và sự kiện.

Trọng tâm giáo dục của Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam là xây dựng các mối quan hệ mang tính tích cực và có sự quan tâm - đối với học sinh, giáo viên và nhân viên hỗ trợ. Với tiêu chí này, việc học tập sẽ song hành với các quy định rõ ràng về hành vi và sự tương tác, điều này nhằm giúp cho học sinh cảm thấy an toàn, được hỗ trợ, có trách nhiệm và chủ động hơn trong việc phát triển hành vi tích cực của bản thân.

Chúng tôi nhận thấy rằng, theo thời gian, học sinh sẽ có các nhu cầu học tập cần sự hỗ trợ cá nhân. Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam duy trì thực hiện việc hỗ trợ học sinh trong những vấn đề liên quan đến học thuật, xã hội, cảm xúc và bảo vệ trẻ em. Đa số những hỗ trợ này sẽ được diễn ra trong trường, bên cạnh đó, với các mối liên kết ngày càng phát triển của nhà trường với các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài, nhà trường vẫn có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ chuyên biệt dành cho học sinh.

Hỗ trợ Học thuật

Chương trình Hỗ trợ Học thuật cấp Tiểu học (LS) tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam cung cấp các hướng dẫn cụ thể trong các môn đọc hiểu, Toán và ngôn ngữ viết dành cho bất cứ học sinh nào cần hỗ trợ về những lĩnh vực này. Chương trình hỗ trợ cũng được áp dụng cho học sinh lứa tuổi nhỏ nhằm hỗ trợ các kỹ năng vận động thô và phát triển ngôn ngữ. Ngoài khía cạnh học thuật, nhà trường còn hỗ trợ các học sinh có nhu cầu phát triển xã hội và cảm xúc. Thông tin chi tiết được trình bày trong Sổ tay Phát triển Toàn diện dành cho Học sinh..

Giáo viên Hỗ trợ Học thuật hỗ trợ trong việc tìm hiểu nguyên nhân học sinh gặp khó khăn trong học tập, sau đó cung cấp chiến lược, phương pháp can thiệp và nguồn lực hỗ trợ dựa trên các nghiên cứu và sáng tạo để hướng dẫn học sinh thành công trong học tập. Việc hỗ trợ có thể diễn ra trong lớp học của học sinh, hoặc trong một môi trường học tập phù hợp bên ngoài nếu hoạt động cần hướng dẫn cụ thể cho một kỹ năng nào đó.

Hỗ trợ một kèm một

Khi học sinh cần hỗ trợ một-kèm-một, nhà trường sẽ cung cấp một nhân viên hỗ trợ và trách nhiệm tài chính sẽ thuộc về gia đình. Mặc dù Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam có chính sách tuyển sinh mở, nhà trường sẽ không thể tuyển sinh các học sinh có nhu cầu học tập mà nhà trường không thể đáp ứng thông qua Chương trình Hỗ trợ Học thuật thông thường; tuy nhiên, trong trường hợp, học sinh được tuyển sinh vào trường ở độ tuổi nhỏ thì việc chuẩn đoán các nhu cầu chỉ có thể được thực hiện khi các em lớn hơn.

Chúng tôi tập trung hỗ trợ học thuật cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, hành vi xã hội hay cảm xúc. Việc hỗ trợ này được thực hiện bởi Giáo viên Hỗ trợ Học thuật trong Đội ngũ Hỗ trợ Học thuật nhà trường (SST).

Hỗ trợ Học thuật

  • Hỗ trợ học sinh cần có sự hỗ trợ chuyên biệt.
  • Xác định các học sinh có nhu cầu hỗ trợ cụ thể qua tiến trình Khuyến nghị Hỗ trợ.
  • Phối hợp với Giáo viên Chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn và phụ huynh.
  • Hỗ trợ trong lớp (Hòa nhập).
  • Hỗ trợ ngoài lớp học khi cần thiết.
  • Phối hợp với giáo viên để cung cấp nguồn lực và chiến lược hỗ trợ các nhu cầu cụ thể trong lớp học.
  • Cung cấp cho phụ huynh thông tin về những trung tâm hỗ trợ bên ngoài (Ngôn ngữ, Trị liệu Chức năng, Trị liệu Thể chất) nếu phù hợp.
  • Theo dõi và kiểm tra đánh giá quá trình xuyên suốt năm học.

Tư vấn Học đường

Tất cả học sinh tại trường sẽ được hỗ trợ Tư vấn Học đường toàn diện. Sứ mệnh của nhà trường là mỗi học sinh cấp Tiểu học Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam sẽ được tiếp cận với Chương trình Tư vấn Học đường và sẽ được hỗ trợ hoàn diện về mặt phát triển xã hội, cảm xúc và học thuật.

Chương trình Tư vấn Học đường cấp Tiểu học Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam được xây dựng dựa trên Mô hình Quốc gia của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa kỳ dành cho các Chuyên viên Tư vấn Học đường.

Mô hình Quốc gia của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa kỳ là mô hình đào tạo các Chuyên viên Tư vấn Học đường Hoa kỳ có bằng cấp, đồng thời cung cấp mô hình các chương trình hỗ trợ bổ sung.

Chương trình tư vấn của trường được thực hiện thông qua 3 hình thức chính là hỗ trợ cá nhân, hỗ trợ theo nhóm nhỏ và hướng dẫn trong lớp học.

crossmenu