tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) được cấp phép giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) cấp Trung học (Middle Years Programme - MYP) từ năm 2021.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ CẤP TRUNG HỌC (MYP)

Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học (MYP) là chương trình học toàn diện kéo dài 5 năm, có yêu cầu học thuật chặt chẽ, có ý nghĩa và mang tính thử thách học thuật dành cho học sinh từ Lớp 6 đến Lớp 10. Chương trình khuyến khích học sinh xây dựng mối liên kết giữa kiến thức được học tại lớp với đời thực.

Chương trình MYP định hướng học sinh trở thành những người học năng động, những thanh thiếu niên có tư duy toàn cầu, biết cảm thông với người khác và theo đuổi cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Chương trình thúc đẩy học sinh tìm hiểu về nhiều vấn đề và ý tưởng quan trọng ở cấp độ địa phương, quốc gia và toàn cầu. Kết quả của chương trình là đào tạo nên những thanh thiếu niên có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và biết suy ngẫm nhìn nhận sự việc.

Hoạt động và Phục vụ, là giá trị chung của cộng đồng trường thực hiện chương trình Tú tài Quốc tế. Học sinh thể hiện hành động khi áp dụng kiến thức đã tiếp thu trong và ngoài lớp học. Để thể hiện sự quan tâm chia sẻ và tinh thần cam kết, học sinh trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam tham gia các Câu lạc bộ Hoạt động Cộng đồng để đóng góp cho cộng đồng trường và cộng đồng địa phương.

Thông qua chương trình MYP, học sinh phát triển các kỹ năng sống và làm việc cần thiết trong bối cảnh toàn cầu thế kỷ 21. Sự cân bằng trong chương trình đào tạo của MYP giúp học sinh phát triển toàn diện và có sự chuẩn bị vững chắc cho chương trình Bằng Tú tài Quốc tế Lớp 11 và Lớp 12.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TÚ TÀI QUỐC TẾ CẤP TRUNG HỌC (MYP)

Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học (MYP) giúp học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức đặc thù của từng môn học cũng như mối liên kết và tích hợp kỹ năng và kiến thức giữa các môn học theo phương pháp truy vấn, lấy học sinh làm trọng tâm. Nền tảng chương trình học thuật của MYP bao gồm:

 • Phương pháp học tập (ATL) trang bị cho học sinh kỹ năng học tập qua việc phát triển các kỹ năng nghiên cứu, tư duy sáng tạo và phản biện, giao tiếp, hợp tác và tự quản lý bản thân.
 • Khái niệm chính và Khái niệm liên quan là những ý tưởng lớn có liên quan riêng với mỗi môn học cụ thể cũng như liên quan chung giữa các môn học. Học sinh Chương trình MYP sử dụng các khái niệm như công cụ để tìm hiểu nghiên cứu về các vấn đề và quan niệm có tính chất quan trọng đối với cá nhân, địa phương và toàn cầu và suy xét kiến thức một cách toàn diện.
 • Bối cảnh toàn cầu giúp học sinh hiểu được mối tương quan và tầm quan trọng của việc học tập để hiểu biết về nhân loại và chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh chung. Học sinh sẽ học tập tốt nhất khi những trải nghiệm học tập được đặt trong ngữ cảnh cụ thể và có sự liên hệ với cuộc sống của các em cũng như những trải nghiệm về thế giới mà các em tích lũy được.

Chương trình giúp thúc đẩy phương pháp học tập tích hợp giúp học sinh xây dựng những kết nối quan trọng giữa các môn học. Sự tích hợp giữa các môn học trong việc dạy và học giúp học sinh biết phân tích những vấn đề phức tạp và phát triển thói quen tư duy cần thiết để hòa nhập vào thế giới không ngừng kết nối. Học sinh sẽ học ít nhất một chủ đề tích hợp ở mỗi năm học.

Học sinh theo học Chương trình MYP tại trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam sẽ tham gia các môn học sau:

1. ngôn ngữ và văn học
 • Ngữ văn Anh và Văn học
 • Văn học Việt Nam, dành cho học sinh quốc tịch Việt Nam, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn Ngôn ngữ và Văn học phát triển các kỹ năng trong sáu lĩnh vực:

 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết
 • Quan sát
 • Thuyết trình

Truy vấn là phương pháp cốt lõi trong việc học tập ngôn ngữ chương trình MYP với mục đích nhằm hỗ trợ sự hiểu biết của học sinh thông qua việc mang lại cho các em cơ hội học tập độc lập và hợp tác, thực hành và tự nhìn nhận về việc học tập của bản thân.

Tầm quan trọng của môn Ngôn ngữ và Văn học trong chương trình MYP là gì?

Tất cả các chương trình Tú tài Quốc tế đều xem ngôn ngữ là trọng tâm của việc phát triển tư duy phản biện, yếu tố cần thiết để nâng cao hiểu biết liên văn hóa và trở thành thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng địa phương, quốc gia và trên thế giới.

Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng trong việc khám phá và duy trì sự phát triển cá nhân và bản sắc văn hóa. Ngôn ngữ còn mang lại nền tảng trí tuệ hỗ trợ xây dựng sự hiểu biết khái niệm.

Khi tương tác với nhiều dạng văn bản, học sinh chương trình MYP có được nhận định sâu sắc về các lĩnh vực đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường. Học sinh tiếp tục phát triển khả năng đưa ra ý kiến, ra quyết định, lý luận về mặt đạo đức – các phẩm chất thiết yếu của học sinh chương trình Tú tài Quốc tế.

Môn Ngôn ngữ và Văn học được cấu trúc trong chương trình MYP như thế nào?

Các trường đều được khuyến khích việc giảng dạy các lớp Ngôn ngữ và Văn học bằng nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ tiếng mẹ đẻ của học sinh.

Môn Ngôn ngữ và Văn học chương trình MYP được thiết kế nhằm:

 • Giúp học sinh nghiên cứu về nhiều khía cạnh của ngôn ngữ và văn học trong cộng đồng và văn hóa của các em.
 • Nghiên cứu về nhiều loại văn bản văn học và phi văn học cũng như các phong cách và kỹ thuật viết giúp học sinh nhận xét về tầm quan trọng của bối cảnh, độc giả, mục đích và việc sử dụng các thủ pháp ngôn ngữ và văn học.
2. Ngôn ngữ Tiếp thu
 • Ngữ văn Anh và Văn học
 • Anh ngữ Tiếp thu
 • Tiếng Hoa

Việc nghiên cứu các ngôn ngữ bổ sung mang đến cho học sinh cơ hội phát triển hiểu biết sâu sắc về những điểm đặc trưng, các quá trình, kỹ năng ngôn ngữ và khái niệm văn hóa cũng như nhận biết nhiều cách sống, quan điểm và hành xử trên thế giới.

Ngôn ngữ Tiếp thu chương trình MYP là học phần bắt buộc trong mỗi năm học của chương trình MYP. Các trường phải duy trì được việc học ít nhất 2 ngôn ngữ đều đặn cho mỗi năm của chương trình MYP.

 • Ngôn ngữ và Bản sắc
 • Học giao tiếp bằng các cách khác nhau là yếu tố cơ bản để học sinh khẳng định bản sắc của mình.

Tầm quan trọng của môn Ngôn ngữ Tiếp thu trong chương trình MYP là gì?

Khả năng giao tiếp trong nhiều môi trường khác nhau, bằng nhiều ngôn ngữ là điều thiết yếu trong khái niệm giáo dục quốc tế. Ngôn ngữ Tiếp thu mang lại thử thách về ngôn ngữ và học thuật cho học sinh nhằm tạo điều kiện cho các em có được những trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể.

Học sinh có cơ hội phát triển tối đa các kỹ năng ngôn ngữ cũng như khả năng tiến bộ qua các giai đoạn khác nhau của chương trình MYP.

Ngôn ngữ Tiếp thu được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Trong nhóm môn học này, việc dạy và học được tổ chức thành 6 giai đoạn. Các giai đoạn này không tương ứng với các nhóm tuổi cụ thể hoặc cấp độ năm chương trình MYP nào. Học sinh không cần phải bắt đầu từ giai đoạn 1 – các em có thể bắt đầu ở bất kỳ giai đoạn nào, tùy thuộc vào trải nghiệm học tập trước đó và có thể ra khỏi bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi 6 giai đoạn liên tục của chương trình.

Khi lên kế hoạch chương trình giảng dạy Ngôn ngữ Tiếp thu, giáo viên cần quyết định giai đoạn phù hợp nhất cho từng cá nhân học sinh hoặc cho nhóm học sinh dựa trên khả năng tối đa của học sinh cũng như cũng như lộ trình học ngôn ngữ nhà trường cung cấp.

3. Xã hội và Cá thể học
 • Bên cạnh các môn thuộc nhóm Xã hội và Cá thể học, học sinh quốc tịch Việt Nam sẽ học các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn Xã hội và Cá thể học kết hợp các môn học truyền thống về nhân văn và các môn về khoa học xã hội.

Trong nhóm môn này, học sinh sẽ thu thập, mô tả và phân tích dữ liệu được sử dụng trong các nghiên cứu về xã hội, kiểm tra các giả thuyết và học cách diễn dịch các thông tin phức tạp, bao gồm các nguồn tài liệu gốc.

Việc chú trọng đến các ví dụ, nghiên cứu và phân tích thực tế là một khía cạnh quan trọng của nhóm môn này.

Tầm quan trọng của môn Cá thể và Xã hội học trong chương trình MYP là gì?

Môn học này khuyến khích người học tôn trọng và hiểu biết về thế giới xung quanh cũng như giúp trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để tìm hiểu về các yếu tố lịch sử, đương đại, địa lý, chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, kỹ thuật và văn hóa có tác động đến cá nhân, xã hội và môi trường.

Môn học này cũng khuyến khích người học, bao gồm học sinh và giáo viên, xem xét các bối cảnh địa phương và thế giới.

Xã hội và Cá thể học được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Để mang lại chương trình giảng dạy bao quát và cân bằng, các trường nên phát triển môn Xã hội và Cá thể học liên kết với các môn học liên quan khác có liên quan.

Nhà trường có thể tổ chức học môn Xã hội và Cá thể học trong chương trình MYP như sau:

 • Các lớp học riêng biệt chú trọng đến phần nội dung môn học, trong đó học sinh nhận được điểm số cho từng phần nội dung môn (ví dụ: môn lịch sử thế giới, địa phương hoặc quốc gia; địa lý; kinh tế; chính trị thế giới hoặc quan hệ quốc tế; công dân; triết học; quản lý kinh doanh; xã hội học; tâm lý học; nhân chủng học)
 • Các học phần, chú trọng việc nghiên cứu liên ngành và học theo từng môn một. Học sinh sẽ nhận được một điểm tổng cho môn Cá thể và Xã hội học.
 • Môn học tích hợp, tập trung vào học tập theo phương thức truy vấn từ nhiều quan điểm, tập hợp kiến thức và hiểu biết về khái niệm từ nhiều nội dung môn học trong cùng nhóm môn. Học sinh sẽ nhận được một điểm tổng cho môn Cá thể và Xã hội học (ví dụ: khoa học xã hội và nhân loại).
4. Khoa học tích hợp

(Sinh học, Hóa học, Vật lý, Khoa học Trái đất và Khoa học Môi trường)

Môn Khoa học trong chương trình MYP khuyến khích học sinh tìm hiểu vấn đề thông qua việc nghiên cứu, quan sát, thực hành thí nghiệm cũng như làm việc độc lập và phối hợp với nhau.

Trong quá trình tìm hiểu những ví dụ thực tế về ứng dụng khoa học, học sinh sẽ khám phá những xung đột và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa khoa học với nhân cách, đạo đức xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị và môi trường.

Tầm quan trọng của môn Khoa học trong chương trình MYP?

Truy vấn khoa học giúp thúc đẩy tư duy phản biện và sáng tạo về các nghiên cứu và thiết kế cũng như xác định các giả định và giải thích thay thế.

Trong môn Khoa học chương trình MYP, học sinh biết nhìn nhận và tôn trọng ý kiến của người khác, xây dựng kỹ năng lý luận đạo đức tốt và phát triển hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Môn Khoa học được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Môn Khoa học chương trình MYP bao gồm Sinh học, Hóa học và Vật lý nhưng các trường có thể phát triển và giảng dạy các môn Khoa học khác nhằm đáp ứng mục tiêu và mục đích của nhóm môn.

Các môn học bổ sung có thể bao gồm:

 • Khoa học Môi trường
 • Khoa học Đời sống
 • Khoa học Vật lý
 • Khoa học Thể thao
 • Khoa học Sức khỏe
 • Khoa học Trái đất

Môn Khoa học chương trình MYP có thể bao gồm các bài giảng khoa học liên ngành khám phá các khái niệm, kỹ năng và quá trình từ hai hoặc nhiều môn khoa học.

5. Toán tích hợp
 • Học sinh Lớp 9 và Lớp 10 có thể chọn môn Toán Nâng cao nếu muốn tiếp tục theo học môn Toán Phân tích và Phương pháp thuộc chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.

Môn Toán học giúp thúc đẩy kỹ năng truy vấn và ứng dụng, giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề trong môn học và hữu ích cho cuộc sống bên ngoài trường học.

Khung chương trình môn Toán chương trình MYP bao gồm đại số, hình học, lượng giác, số liệu thống kê và xác suất.

Học sinh trong chương trình MYP học cách trình bày thông tin, khám phá và mô hình hóa các tình huống, tìm giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và mới lạ. Đây là những kỹ năng hữu ích trong nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học xã hội và nghệ thuật.

Tầm quan trọng của môn Toán chương trình MYP là gì?

Môn Toán chương trình MYP hướng đến việc trang bị cho tất cả học sinh kiến ​​thức, hiểu biết và khả năng trí tuệ để tiếp tục các khóa học tiếp theo của môn Toán cũng như chuẩn bị cho những học sinh sử dụng Toán học trong nghiên cứu, công việc và cuộc sống hàng ngày.

Môn Toán cung cấp nền tảng quan trọng cho nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng như nhiều ứng dụng trong những lĩnh vực khác.

Môn Toán được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Môn Toán chương trình MYP có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của học sinh, kích thích trí tò mò và khuyến khích học sinh tìm hiểu về các nguyên tắc Toán học. Học sinh sẽ nhận thấy các ví dụ xác thực về cách toán học hữu ích và có liên quan với cuộc sống của các em và được khuyến khích áp dụng nó vào các tình huống mới.

Trong chương trình MYP, các chủ đề và kỹ năng trong khung chương trình môn Toán được thiết kế nhằm giúp học sinh có thế học ở hai cấp độ thử thách:

 • Toán Cơ bản với mục tiêu mang lại cho tất cả học sinh kiến thức vững chắc về các nguyên tắc toán học cơ bản đồng thời cho phép học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để đáp ứng với các mục tiêu của môn Toán chương trình MYP.
 • Toán Nâng cao với khung chương trình Toán cơ bản được bổ sung thêm các chủ đề và kỹ năng, cung cấp kiến thức sâu và rộng hơn.

Toán Nâng cao tạo nền tảng cho học sinh muốn theo đuổi việc nghiên cứu sâu hơn về toán học như môn Toán Nâng cao (HL) trong chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (DP).

6. Thiết kế

Môn Thiết kế giúp tất cả học sinh:

 • Áp dụng các kỹ năng tư duy thực tế và sáng tạo để giải quyết các vấn đề thiết kế.
 • Khám phá vai trò của thiết kế trong bối cảnh lịch sử và đương đại.
 • Xem xét trách nhiệm của mình khi đưa ra các quyết định về thiết kế và thực hiện hành động.
 • Môn Thiết kế chương trình MYP chú trọng vào một quy trình thiết kế tổng thể hơn là về sản phẩm và giải pháp cuối cùng.

Tầm quan trọng của môn Thiết kế trong chương trình MYP là gì?

Chương trình MYP sử dụng quy trình thiết kế như một cách để cấu trúc việc:

 • Truy vấn và phân tích các vấn đề thiết kế.
 • Phát triển và sáng tạo các giải pháp khả thi.
 • Kiểm tra và đánh giá các mô hình, mẫu thử, sản phẩm và hệ thống do học sinh tạo nên.

Môn Thiết kế được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Môn Thiết kế có thể được giảng dạy như:

 • Khóa học về kỹ thuật số và/hoặc thiết kế sản phẩm riêng biệt.
 • Một chuỗi các khóa học về kỹ thuật số và/hoặc thiết kế sản phẩm riêng biệt.
 • Một khóa học riêng lẻ kết hợp về kỹ thuật số và thiết kế sản phẩm.
7. nghệ thuật (Kịch nghệ, Âm nhạc và Mỹ thuật Trực quan)

Trong chương trình MYP, học sinh phát triển thông qua sáng tạo, trình diễn và trình bày tác phẩm truyền tải được cảm xúc, trải nghiệm và ý tưởng.

Thông qua việc thực hành này, học sinh sẽ đạt được các kỹ năng mới và thành thạo những kỹ năng đã học trước đó.

Học sinh có cơ hội hoạt động như một nghệ sĩ cũng như người học nghệ thuật.

Tầm quan trọng của môn Nghệ thuật trong chương trình MYP?

Nghệ thuật kích thích trí tưởng tượng mang màu sắc tươi mới, thử thách nhận thức và phát triển các kỹ năng sáng tạo và phân tích. Sự tham gia nghệ thuật khuyến khích học sinh tìm hiểu về nghệ thuật trong bối cảnh và lịch sử văn hóa của các tác phẩm nghệ thuật, hỗ trợ sự phát triển của thế giới
quan mang tính tìm tòi học hỏi và đồng cảm. Nghệ thuật thách thức và làm phong phú bản sắc văn hóa cá nhân và xây dựng nhận thức về thẩm mỹ trong bối cảnh thế giới thực.

Môn Nghệ thuật được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Trong chương trình MYP năm thứ 1 đến năm thứ 3, cấu trúc bộ môn Nghệ thuật bao gồm tối thiểu một môn Nghệ thuật Trực quan và một môn Nghệ thuật Trình diễn làm nền tảng cho việc lựa chọn các môn học trong năm thứ 4 và 5 của chương trình.

Các môn Nghệ thuật được giảng dạy trong chương trình MYP là:

 • Nghệ thuật Trực quan
 • Phương tiện Truyền thông
 • Kịch nghệ
 • Âm nhạc
 • Vũ đạo

Các trường có thể tổ chức giảng dạy môn Nghệ thuật trong chương trình MYP như:

 • Các học phần riêng biệt, tập trung vào mỗi nhóm môn riêng lẻ
 • Các khóa học tích hợp trong đó kết hợp những môn học của Nghệ thuật Trình diễn hoặc những môn học của Nghệ thuật Trực quan. Các trường không được phép kết hợp Nghệ thuật Trình diễn và Nghệ thuật Trực quan thành một khóa học tích hợp.
 • Học phần, học sinh sẽ thực hiện việc luân phiên liên tiếp các môn học trong khoảng thời gian nhất định, không nhất thiết là trong một năm học đầy đủ. Từng học phần sẽ tập trung vào một bộ môn nghệ thuật riêng lẻ như là Nghệ thuật Trực quan, Âm nhạc hoặc Kịch nghệ.
8. Giáo dục Thể chất và Sức khỏe

Môn Giáo dục Thể chất và Sức khỏe giúp học sinh trau dồi kiến thức và hiểu được giá trị của hoạt động thể chất cũng như có động lực để đưa ra những lựa chọn tốt cho sức khỏe trong cuộc sống.
Trong môn Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, học sinh sẽ được học những kiến thức về hoạt động thể chất và trực tiếp tham gia vào những hoạt động này. Hai khía cạnh Thể chất và Sức khỏe của bộ môn này sẽ hỗ trợ học sinh phát huy những kỹ năng liên quan đến Phương pháp Tiếp cận Học tập (ATL) trong toàn bộ chương trình học. Các khóa học Giáo dục Thể chất và Sức khỏe chương trình MYP phải đảm bảo học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục thể chất trong ít nhất một nửa tổng thời
gian giảng dạy cho nhóm môn này.

Tầm quan trọng của môn Giáo dục Sức khỏe và Thể chất trong chương trình MYP là gì?

Giáo dục Thể chất và Sức khỏe giúp trau dồi và phát triển những kiến thức, kỹ năng, và thái độ góp phần vào lối sống cân bằng và khỏe mạnh của học sinh. Thông qua những phương pháp học năng động, các khóa học trong nhóm môn này thể hiện và phát triển bản chất toàn diện về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thông qua bộ môn Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, học sinh sẽ biết trân trọng và tôn trọng ý kiến của người khác cũng như phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Bộ môn này cũng sẽ mang đến cho học sinh nhiều cơ hội để xây dựng những mối quan hệ tích cực để giúp các em phát huy tính trách nhiệm trong xã hội.

Môn Giáo dục Sức khỏe và Thể chất được cấu trúc như thế nào trong chương trình MYP?

Để hỗ trợ học sinh có cơ hội đạt được những mục tiêu của bộ môn Giáo dục Thể chất và Sức khỏe trong chương trình MYP ở mức độ cao nhất, giáo viên sẽ thiết kế những giáo trình cân bằng với nhiều nội dung học quan trọng.

Những nội dung này có thể bao gồm:

 • Kiến thức về hoạt động thể chất và sức khỏe, ví dụ như những học phần về luyện tập thể hình, phương pháp tập luyện, nguyên tắc tập luyện, dinh dưỡng, lối sống, cơ chế sinh học, sinh lý học thể thao, các vấn đề trong thể thao và sơ cứu.
 • Thể dục thẩm mỹ, ví dụ như thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu, võ thuật, nhảy dây, yoga hoặc võ Capoeira
 • Các môn thể thao đồng đội ví dụ như bóng đá, bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền và khúc côn cầu
 • Các môn thể thao cá nhân, ví dụ như golf, điền kinh, bơi lội, bóng quần hoặc đấu kiếm
 • Các hoạt động và thể thao quốc tế, bao gồm các môn thể thao truyền thống và các hình thức vận động bên ngoài những trải nghiệm cá nhân và văn hóa của học sinh.

Nhà trường cũng có thể cung cấp những bộ môn:

 • Môn thể thao giải trí khác, ví dụ như ném dĩa Frisbee, trượt patin, trượt ván, hoặc môn parkour.
 • Những hoạt động phiêu lưu như chạy định hướng, leo núi, đi bộ đường dài, trượt tuyết băng đồng, đi xe đạp leo núi hoặc chèo thuyền kayak.

DỰ ÁN CÁ NHÂN

Chương trình MYP yêu cầu học sinh thực hiện một dự án học tập độc lập. Học sinh cần hoàn thành một dự án trong một quá trình thời gian kéo dài. Điều này giúp các em củng cố những gì đã học được và phản ảnh suy nghĩ thông qua dự án cá nhân của mình. Học sinh trường sẽ bắt đầu dự án cá nhân của mình trong Quý 4 năm Lớp 9 và kết thúc vào tháng Giêng của năm Lớp 10.

Bài dự án cá nhân của chương trình MYP đòi hỏi học sinh tham gia nhiều loại hình hoạt động khác nhau để mở rộng kiến thức và sự hiểu biết cũng như phát triển kỹ năng, thái độ và quan điểm của bản thân. Bài dự án cá nhân sẽ được tổng kết bằng một buổi triển lãm giúp học sinh có cơ hội chia sẻ về quá trình thực hiện dự án và trải nghiệm học tập của mình với cộng đồng nhà trường.

The IB Middle Years Programme, 2015
crossmenu