tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Từ tháng 08 năm 2010, Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam đã được cấp phép giảng dạy chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế là chương trình học toàn diện kéo dài 02 năm và mang tính thử thách cao về mặt học thuật dành cho học sinh Lớp 11 và 12.

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế là chương trình dự bị đại học tốt nhất trên thế giới và được công nhận bởi nhiều tổ chức tại nhiều quốc gia. Chương trình này giúp học sinh chuẩn bị tốt cho giáo dục bậc đại học và nghề nghiệp trong tương lai mà không có chương trình nào khác có thể mang lại.

Học sinh theo học chương trình Bằng Tú tài Quốc tế được khuyến khích suy nghĩ với tư duy độc lập và chủ động trong việc học. Học sinh có khả năng kết nối với những người khác trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và biến đổi không ngừng. Học sinh có nền tảng học thuật vững chắc và có kỹ năng tốt về đời sống cảm xúc xã hội và có khuynh hướng đạt thành tích học tập tốt hơn học sinh theo học những chương trình khác. Và cuối cùng, học sinh có xu hướng được tuyển chọn vào những trường đại học hàng đầu.

Đặc điểm giáo dục của chương trình được xây dựng dựa trên việc phát triển bộ 10 phẩm chất dành cho học sinh chương trình Tú tài Quốc tế với mục tiêu truyền cảm hứng, khuyến khích và định hướng hoạt động giảng dạy của nhà trường và giáo viên theo một mục tiêu chung. Thông tin chi tiết về Bộ phẩm chất của Học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế có thể được tìm thấy ở đây.

Chương trình dự bị đại học này được thiết kế dành cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19. Đây là chương trình học đặc biệt không dựa trên bất kỳ hệ thống giáo dục của quốc gia nào nhưng có thể mang lại sự cân bằng giữa tính khái quát và tính chuyên sâu của các môn học đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia. Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế bao gồm nhiều khóa học được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu và sở thích dành cho nhiều đối tượng học sinh. Ngoài 06 nhóm môn học thuật, chương trình Bằng Tú tài Quốc tế còn bao gồm 3 học phần Sáng tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS) với mục tiêu giúp học sinh cân bằng cuộc sống thông qua việc tham gia và cơ hội suy ngẫm về những trải nghiệm từ các hoạt động ngoại khóa, Viết luận Chuyên sâu (EE) – bài luận dài 4000 từ về một chủ đề học sinh tự chọn và Lý thuyết Kiến thức (TOK) – tập trung vào lý thuyết siêu nhận thức và tư duy phản biện. Ba học phần này kết hợp mang lại cho học sinh Bằng Tú tài Quốc tế những trải nghiệm và kỹ năng không thể tìm thấy trong các chương trình học khác.

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế khuyến khích học sinh xây dựng tư duy quốc tế và cụ thể hơn là sự hiểu biết về các vấn đề toàn cầu cũng như mối quan tâm đến cộng đồng và thế giới xung quanh. Chương trình Tú tài Quốc tế nhận thấy học sinh cần nâng cao hiểu biết về văn hóa và bản sắc dân tộc cũng như tham gia vào những vấn đề quan trọng toàn cầu. Do đó các em được học tối thiểu hai ngôn ngữ. Thông qua chương trình Bằng Tú tài Quốc tế, học sinh có thể xây dựng kỹ năng sống và làm việc trong môi trường quốc tế và điều này hết sức thiết yếu cho cuộc sống thế kỷ 21. Chương trình mang lại phương thức giáo dục cân bằng nhằm đào tạo nên những thế hệ học sinh toàn diện chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học và quá trình trưởng thành trong tương lai.

Phần lớn các trường đại học sẽ tuyển chọn học sinh tốt nghiệp từ chương trình Bằng Tú tài Quốc tế vì đây là chương trình học thuật phát triển đa dạng nhiều kỹ năng. Học sinh tốt nghiệp chương trình Bằng Tú tài Quốc tế sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa chuyên ngành hơn ở bậc đại học. Khi tìm kiếm các cơ hội công việc, học sinh tốt nghiệp chương trình Bằng Tú Tài Quốc tế cũng có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu về tính linh hoạt và khả năng thích ứng của các nhà tuyển dụng.

Thông tin chi tiết về chương trình Tú tài Quốc tế được đăng tải trên trên trang web của tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) http://www.ibo.org.

BỘ PHẨM CHẤT HỌC SINH CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Bộ phẩm chất học sinh chương trình Tú tài Quốc tế mang lại tầm nhìn giáo dục dài hạn. Đây là tập hợp các tư tưởng có thể truyền cảm hứng, tạo động lực và đồng thời đóng vai trò trọng tâm liên kết công tác đào tạo của giáo viên và nhà trường nhằm hướng đến một mục tiêu thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

Học sinh theo học Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế sẽ chọn 06 môn học, mỗi môn học được chọn từ 06 nhóm môn.

Học sinh sẽ được học 03 môn cấp độ nâng cao (240 giờ trong vòng 2 năm) và 03 môn cấp độ cơ bản (150 giờ trong vòng 2 năm).

Ngoài ra, tất cả học sinh chương trình Bằng Tú tài Quốc tế cũng sẽ:

 • Học môn Lý thuyết Kiến thức (TOK)
 • Hoàn tất tất cả các yêu cầu của chương trình Sáng tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS), qua đó học sinh trực tiếp tham gia và suy ngẫm về các hoạt động ngoại khóa.
 • Viết luận Chuyên sâu (EE) 4,000 từ với chủ đề tự chọn dưới sự hướng dẫn của giáo viên

Những học sinh không chọn theo học chương trình Bằng Tú tài Quốc tế có thể chọn học chương trình Chứng chỉ Tú tài Quốc tế. Học sinh được quyền chọn tối thiểu 2 môn và tối đa 6 môn Tú tài Quốc tế, cùng với môn Lý thuyết Kiến thức (TOK). Đối với học sinh Lớp 11 và 12, môn Ngữ văn Anh Tú tài Quốc tế và Toán Tú tài Quốc tế là 2 môn bắt buộc. Học sinh Chứng chỉ Tú tài Quốc tế cần hoàn tất yêu cầu về hoạt động Phục vụ cộng đồng trong học phần CAS để đảm bảo đạt tín chỉ về việc học tập từ phục vụ cộng đồng trong yêu cầu tốt nghiệp.

Bảng mô tả bên dưới minh họa cho các nhóm môn Chương trình Tú tài Quốc tế:

The IB Diploma Programme, 2017

Chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế

Bên dưới là danh sách các môn học chương trình Bằng Tú tài Quốc tế dành cho học sinh Lớp 11 năm học 2019-2020. Học sinh cần chọn 1 môn học trong mỗi nhóm môn và không được chọn 2 môn trùng nhau.
1. ngôn ngữ văn học
 • Ngữ Văn Anh A Tú tài Quốc tế.
 • Tiếng Việt A Tú tài Quốc tế.
 • Ngôn ngữ A tự học với sự hỗ trợ từ nhà trường (đối với học sinh không có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
2. ngôn ngữ tiếp thu
 • Ngữ Văn Anh B Tú tài Quốc tế
 • Tiếng Hoa Tú tài Quốc Tế
3. Cá nhân và Xã hội
 • Kinh tế học Tú tài Quốc tế
 • Lịch sử Tú Tài Quốc tế
 • Địa lý Tú tài Quốc Tế
 • Hệ thống Môi Trường và Xã hội Tú tài Quốc tế
4. Khoa học
 • Sinh học Tú tài Quốc tế
 • Hóa học Tú tài Quốc tế
 • Hệ thống Môi trường và Xã hội Tú tài Quốc tế
 • Vật lý Tú tài Quốc Tế
5. Toán học
 • Toán Ứng dụng Tú tài Quốc tế
 • Toán Phân tích Tú tài Quốc tế
6. nghệ thuật
 • Mỹ thuật Tú tài Quốc tế
 • Kịch nghệ Tú tài Quốc tế
 • Âm nhạc Tú tài Quốc tế
7. Cốt lõi
 • Lý thuyết Kiến thức, Viết luận Chuyên sâu, Sáng tạo - Hoạt động
 • Phục vụ Tú tài Quốc tế

Đăng ký học chương trình Bằng Tú tài Quốc tế

Các học sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Bằng Tú tài Quốc tế Toàn phần (Full IBDP) cần thể hiện khả năng học tập và kỹ năng tự quản lý tốt. Nhà trường khuyến khích tất cả học sinh cân nhắc lộ trình tốt nghiệp chương trình Bằng Tú tài Quốc tế Toàn phần (Full DP), tuy nhiên lựa chọn này không luôn phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh. Học sinh cần hoàn thành Lớp 10 với thành tích học tập tốt để có thể được xét vào chương trình Bằng Tú tài Quốc tế Toàn phần (Full DP). Nhà trường cũng sẽ tham khảo ý kiến của giáo viên Lớp 10 của các em để hiểu rõ khả năng học tập của từng học sinh tại trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam trước khi các em khởi đầu chương trình Tú tài Quốc tế phù hợp.

Yêu cầu đối với học sinh Bằng Tú tài Quốc tế

Học sinh chương trình Bằng Tú tài Quốc tế cần thực hiện đúng hạn nộp bài của tất cả những bài kiểm tra đánh giá trong chương trình: bài kiểm tra nội bộ và đánh giá chính thức bên ngoài từ tổ chức IB cho tất cả các môn học, bài thu hoạch và bài viết cảm nhận từ các hoạt động Sáng tạo – Hành động – Phục vụ (CAS), các hạn nộp của Bài luận Chuyên sâu, cũng như phần thuyết trình và viết luận Lý thuyết Kiến thức.

Học sinh chương trình Bằng Tú tài Quốc tế cần thực hiện đúng hạn nộp bài của tất cả những bài kiểm tra đánh giá trong chương trình: bài kiểm tra nội bộ và đánh giá chính thức bên ngoài từ tổ chức IB cho tất cả các môn học, bài thu hoạch và bài viết cảm nhận từ các hoạt động Sáng tạo – Hành động – Phục vụ (CAS), các hạn nộp của Bài luận Chuyên sâu, cũng như phần thuyết trình và viết luận Lý thuyết Kiến thức.

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế có tính thử thách học thuật cao, do đó học sinh cần sẵn sàng có tinh thần chuyên tâm học tập. Thông thường, học sinh cần dành 2-3 giờ mỗi tối để làm bài tập về nhà và 2-3 giờ mỗi tuần để tự ôn bài ngoài những bài tập khác. Học sinh cũng có thể phải làm bài tập của chương trình Bằng Tú tài Quốc tế trong các kỳ nghỉ lễ.

Vì chương trình Bằng Tú tài Quốc tế yêu cầu cam kết thời gian 2 năm học, học sinh cần phải nghiêm túc với việc hoàn thành chương trình học 2 năm này khi quyết định đăng ký theo học chương trình.

Vui lòng liên hệ Điều phối chương trình Bằng Tú tài Quốc tế Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam cô Elizabeth Tinnon qua địa chỉ thư điện tử elizabeth.tinnon@ais.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình này.

downloadcrossmenu