tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ CẤP TIỂU HỌC (PYP)

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Tiểu học (Primary Years Programme - PYP) từ tháng 7 năm 2020.

Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (PYP) đặt trọng tâm vào sự phát triển tổng thể của học sinh trong độ tuổi đang phát triển bao gồm các nhu cầu xã hội, thể chất, cảm xúc và văn hóa bên cạnh các nhu cầu học tập. Chương trình PYP kết hợp những nghiên cứu và phương pháp tối ưu từ nhiều ​​hệ thống giáo dục quốc gia và quốc tế để xây dựng một khung chương trình học có sự liên đới và thú vị cho tất cả học sinh. Chương trình PYP đưa ra triết lý và phương pháp toàn diện đối với việc học tập và giảng dạy.

Chương trình Tú tài cấp Tiểu học, 2012

Tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, chúng tôi xem học sinh như những người học năng động, các em lĩnh hội kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết thông qua hình thức học tập truy vấn.

Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học PYP xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh về kỹ năng tính toán, đọc viết và tư duy phản biện đồng thời trang bị cho học sinh trong độ tuổi nhỏ trở thành những học sinh ham học hỏi, chủ động và đam mê tìm hiểu.

Học sinh học bằng cách khám phá các chủ đề kết hợp các môn học và có sự liên quan đến đời sống thực tế, nghiên cứu tìm hiểu về các ý tưởng, câu hỏi và khái niệm trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Các môn học trong Chương trình PYP học bao gồm:


1. NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong chương trình PYP. Các môn Nghệ thuật là cách thức truyền đạt hiệu quả, thông qua đó học sinh khám phá và xây dựng ý thức về bản thân cũng như phát triển sự hiểu biết về thế giới xung quanh. Nghệ thuật mang đến cho học sinh rất nhiều cơ hội và phương tiện để cảm nhận những trải nghiệm của riêng các em và hình thành những quan điểm về lịch sử, xã hội và văn hóa. Học sinh được khuyến khích suy nghĩ và trình bày những suy nghĩ của mình theo cách thức mới, thông qua những phương tiện truyền thông và công nghệ. Chương trình PYP cho rằng không phải tất cả việc học tập chỉ có thể được hỗ trợ đơn thuần qua ngôn ngữ mà các môn nghệ thuật, với vai trò là phương tiện của học tập truy vấn, cũng mang đến cơ hội học tập, giao tiếp và diễn đạt. Học về và thông qua các bộ môn nghệ thuật là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh, thúc đẩy sự sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và tương tác xã hội.

Trọng tâm của các môn Nghệ thuật:

 • Cảm nhận
 • Sáng tạo

 

2. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ được giảng dạy tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam là tiếng Anh và tiếng Việt.

Giao tiếp là nhu cầu bản năng. Sự phát triển ngôn ngữ là nền tảng cho nhu cầu giao tiếp; ngôn ngữ hỗ trợ và tăng cường tư duy suy nghĩ và sự hiểu biết của chúng ta. Ngôn ngữ thấm nhuần vào thế giới chúng ta đang sống; nó được hình thành theo sự phát triển của xã hội và phụ thuộc vào tần suất cũng như bản chất của sự tương tác và các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Diễn ra trong cùng một lúc, quá trình học tập bao gồm:

 • Học ngôn ngữ - là khi học sinh lắng nghe và sử dụng ngôn ngữ với những người khác trong cuộc sống hàng ngày của các em;
 • Học về ngôn ngữ - là khi học sinh phát triển sự hiểu biết về cách ngôn ngữ vận hành;
 • và học thông qua ngôn ngữ - là khi học sinh sử dụng ngôn ngữ là công cụ để lắng nghe, suy nghĩ, thảo luận và phản ánh về thông tin, ý tưởng và vấn đề” (Halliday 1980).

Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành ý nghĩa. Ngôn ngữ làm cho học sinh trở nên mạnh mẽ và tự tin, đồng thời mang đến cho các em nền tảng tri thức cho sự phát triển các khái niệm và tư duy phản biện. Chương trình PYP, nhận thấy rằng việc giảng dạy ngôn ngữ cần phải phù hợp với các trải nghiệm, nhu cầu và sở thích của học sinh, chứ không phải là mô hình giảng dạy ngôn ngữ đã được xác định trước và phân bổ sẵn. Phân mảng việc học ngôn ngữ thành quá trình lĩnh hội các nhóm kỹ năng riêng biệt có thể tạo ra nhiều khó khăn cho học sinh - ví dụ học sinh có thể đọc, viết và đánh vần chính xác các từ khi thực hiện việc này riêng biệt nhưng không thể đọc, viết hoặc đánh vần các từ đó trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Nhu cầu học ngôn ngữ của học sinh được đáp ứng tốt nhất khi các em có cơ hội học qua trải nghiệm với những ngữ cảnh có ý nghĩa, thay vì học theo một chuỗi những kỹ năng cần.

Trọng tâm của Ngôn ngữ:

 • Giao tiếp bằng lời nói: nghe và nói
 • Giao tiếp bằng văn bản: đọc và viết
 • Giao tiếp trực quan: quan sát và trình bày
3. Toán học

Chương trình PYP xem Toán học là phương tiện hỗ trợ việc tìm hiểu/ khám phá, là một ngôn ngữ toàn cầu, giúp chúng ta hiểu được thế giới xung quanh. Học sinh được định hướng trở thành người sử dụng thành thạo ngôn ngữ toán học và có thể sử dụng toán để tư duy, thay vì xem toán như là một chuỗi các thông tin và phương trình cần ghi nhớ. Sức mạnh của toán học trong việc miêu tả và phân tích thế giới xung quanh đã làm cho toán trở thành một công cụ rất hiệu quả để giải quyết vấn đề. Học sinh có thể hiểu rõ giá trị bản chất hấp dẫn của Toán học và thế giới xung quanh qua nhận thức độc đáo của môn học này. Tương tự như việc học sinh miêu tả bản thân là “tác giả” hoặc “nghệ sĩ”, chương trình học tại trường cũng nên tạo cho học sinh cơ hội được nhìn nhận bản thân là “nhà toán học”, từ đó giúp các em yêu thích và hăng hái khi tìm hiểu và học Toán.Trọng tâm của Toán học:

 • Xử lý dữ liệu
 • Đo đạc
 • Hình dạng & Không gian
 • Quy luật & Hàm số
 • Số học
4. Giáo dục cá nhân, Xã hội và Thể chất

Giáo dục Cá nhân, Xã hội và Thể chất (PSPE) là một phần trong chương trình học tập cốt lõi tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam. Nhà trường tăng cường sự mạnh mẽ và tự tin của học sinh thông qua những trải nghiệm học tập được thiết kế với mục đích phát triển ý thức về bản sắc cá nhân và bản sắc này trong chính ngữ cảnh xã hội và văn hóa của các em. Chương trình PSPE chú trọng vào sức khỏe tinh thần và thể chất của từng cá nhân học sinh thông qua việc thúc đẩy và phát triển các khái niệm, kiến ​​thức, thái độ và kỹ năng góp phần cho sự khỏe mạnh này. Sức khỏe tinh thần và thể chất có liên kết chặt chẽ với tất cả các trải nghiệm của học sinh trong và ngoài trường học. “Sức khỏe” này bao gồm sự phát triển và sức khỏe thể chất, cảm xúc, nhận thức, tinh thần và xã hội, đồng thời góp phần giúp học sinh hiểu về bản thân, xây dựng và củng cố mối quan hệ với người khác cũng như hòa nhập vào lối sống năng động, lành mạnh. Chương trình PSPE là một phần không thể thiếu trong việc dạy và học của chương trình PYP và được thể hiện trong bộ phẩm chất của học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế, qua đó lan tỏa xuyên suốt chương trình và thể hiện những phẩm chất của những học sinh có tư duy quốc tế và là những người học hiệu quả trọn đời.

Trọng tâm của Chương trình Giáo dục Cá nhân, Xã hội và Thể chất:

 • Bản sắc cá nhân
 • Học tập năng động
 • Tương tác
5. Khoa học

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam xem Khoa học là sự tìm hiểu khám phá các khía cạnh về sinh học, hóa học và vật lý của thế giới tự nhiên, cũng như mối liên hệ giữa các khía cạnh này. Sự hiểu biết của con người về khoa học luôn thay đổi và phát triển. Việc bao hàm môn khoa học trong chương trình PYP hướng cho học sinh biết trân trọng và có nhận thức về thế giới theo cách nhìn từ quan điểm khoa học. Điều này khuyến khích sự hiếu kỳ và sáng tạo, khéo léo, giúp học sinh phát triển vốn hiểu biết về thế giới

Trọng tâm của Khoa học:

 • Các sinh vật sống
 • Trái đất và không gian
 • Vật liệu và vật chất
 • Lực tác động và năng lượng
6. xã hội học

Tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam, Xã hội học được xem là môn học tìm hiểu về con người trong mối liên hệ với quá khứ, hiện tại, tương lai, môi trường sống và xã hội của họ. Xã hội học khuyến khích sự tò mò và mở rộng hiểu biết về một thế giới thay đổi nhanh chóng. Môn học này giúp học sinh xây dựng sự hiểu biết về bản sắc cá nhân và bản sắc văn hóa của chính các em. Học sinh xây dựng những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp, cộng đồng và trên thế giới: hiểu rõ bản thân trong mối quan hệ với cộng đồng. Mục đích của môn xã hội học trong chương trình PYP là tăng cường sự thông hiểu liên văn hóa và sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân cũng như các giá trị và truyền thống của họ.

Trọng tâm của Xã hội học:

 • Hệ thống của loài người và hoạt động kinh tế
 • Tổ chức xã hội và văn hóa
 • Tính liên tục và sự thay đổi qua thời gian
 • Môi trường tự nhiên và con người
 • Tài nguyên và môi trường
7. công nghệ

Học tập và giảng dạy Công nghệ trong chương trình PYP đưa học sinh hòa mình vào sự tương tác giữa việc học công nghệ, học về công nghệ và học khi sử dụng công nghệ. Khi được nhìn nhận một cách bao quát hơn, như một công cụ hoặc tài nguyên, thì công nghệ tạo điều kiện và mở rộng nhiều khả năng cho học tập. Các công cụ thiết bị công nghệ bao gồm bút thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh, cùng các nguồn tài nguyên như sách, trang thông tin điện tử, trò chơi, và những câu chuyện mang tính tương tác. Về phương diện khái niệm, Công nghệ kết hợp các chức năng mã hóa, truyền thông, thông tin, thiết kế và đổi mới. Còn với phương diện mở rộng học tập, Công nghệ hỗ trợ phát triển tư duy phản biện, sáng tạo và chuyển giao ý tưởng, bên cạnh tư duy hệ thống và tư duy máy tính.

Nhà trường trân trọng mỗi người và các mối quan hệ của tất cả, điều này được thể hiện qua tinh thần hòa nhập, bình đẳng và hỗ trợ của cộng đồng học tập tại trường. Chúng tôi thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và đáng tin cậy, khuyến khích và ủng hộ sức khỏe tinh thần và thể chất, sự tự tin vào năng lực bản thân và khả năng tự quyết đối với tất cả học sinh.

Sáu chủ đề liên thông giữa các môn học và đời sống của Chương trình PYP tập trung vào các quan điểm mang tính địa phương, quốc gia và quốc tế.

Chúng ta là ai

Truy vấn về bản chất cá nhân; niềm tin và giá trị; sức khỏe cá nhân, thể chất, tâm lý, xã hội và tinh thần; các mối quan hệ của con người bao gồm gia đình, bạn bè, cộng đồng, văn hóa; quyền và nghĩa vụ; ý nghĩa của con người.

Chúng ta đang ở đâu và thời gian nào

Truy vấn về định hướng trong không gian và thời gian; lịch sử cá nhân; gia đình và các chuyến hành trình; khám phá, những cuộc thám hiểm và di cư của nhân loại; mối quan hệ và sự liên kết giữa các cá nhân và các nền văn minh, từ những quan điểm mang tính địa phương và toàn cầu.

Cách thể hiện bản thân

Truy vấn về cách thức chúng ta khám phá và diễn đạt ý tưởng, cảm xúc, bản chất, văn hóa, niềm tin và giá trị; cách chúng ta suy ngẫm, cải tiến và tận hưởng sự sáng tạo của bản thân, sự trân trọng đối với thẩm mỹ.

Cách thế giới vận hành

Truy vấn về thế giới tự nhiên và quy luật của nó, sự tương tác giữa thế giới tự nhiên (theo vật lý và sinh học) với xã hội loài người; cách con người sử dụng sự hiểu biết về các nguyên lý khoa học; tầm ảnh hưởng của sự phát triển khoa học và công nghệ đối với xã hội và môi trường.

Cách chúng ta tự quản lý sắp xếp

Truy vấn về mối liên kết giữa các hệ thống và cộng đồng do con người tạo ra; cấu trúc và chức năng của các tổ chức; các quyết định về mặt xã hội; hoạt động kinh tế và ảnh hưởng của chúng đối với nhân loại và môi trường.

Chia sẻ hành tinh

Truy vấn về quyền lợi và nghĩa vụ trong sự đấu tranh chia sẻ nguồn tài nguyên hữu hạn giữa con người và với các sinh vật sống khác; cộng đồng và các mối quan hệ tồn tại bên trong và giữa các cộng đồng; tiếp cận với những cơ hội bình đẳng; hòa bình và giải quyết xung đột.

Bộ phẩm chất học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế

Các chủ đề này định hình chương trình học tập truy vấn tại trường với mục đích trang bị học sinh cho việc học trong tương lai.

Mục tiêu của tất cả các Chương trình Tú tài Quốc tế là đào tạo học sinh trở thành những người có tư duy quốc tế, nhận thức được bản thể chung của nhân loại và chia sẻ ý thức bảo vệ hành tinh, kiến tạo một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.

Học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế nỗ lực rèn luyện các tố chất trong Bộ phẩm chất Học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế.

Ham Học Hỏi

Học sinh nuôi dưỡng sự hiếu kỳ và phát triển những kỹ năng hữu ích cho sự tìm hiểu và nghiên cứu. Các em biết cách học tập độc lập và cùng với người khác. Các em học tập với sự nhiệt huyết và duy trì đam mê học hỏi trong suốt cuộc đời.

Có Kiến Thức Rộng

Học sinh tìm hiểu các khái niệm, ý tưởng và vấn đề mang tính địa phương và toàn cầu. Để thực hiện điều này, học sinh lĩnh hội kiến thức sâu rộng và phát triển sự hiểu biết qua các cách thức kỷ luật cân bằng và khái quát.

Biết Tư Duy Suy Luận

Học sinh sử dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện để phân tích để nhìn nhận và tiếp cận cách thức giải quyết các vấn đề phức tạp, đưa ra các quyết định hợp lý và có đạo đức.

Giao Tiếp Tốt

Học sinh hiểu rõ và thể hiện ý kiến và thông tin một cách tự tin và sáng tạo qua nhiều hơn một loại ngôn ngữ với nhiều hình thức khác nhau. Các em phối hợp hiệu quả và lắng nghe quan điểm của các cá nhân và nhóm khác nhau.

Có Nguyên Tắc

Học sinh biết cư xử một cách chính trực và thành thật, có ý thức về sự công bằng và lẽ phải, cũng như tôn trọng nhân phẩm và quyền con người ở mọi nơi. Các em biết chịu trách nhiệm về hành động của bản thân và hệ quả của những hành động đó.

Cởi Mở

Học sinh hiểu rõ và trân trọng văn hóa và quá khứ của bản thân cũng như quan điểm, giá trị và truyền thống của người khác và của cộng đồng. Các em tìm hiểu và ghi nhận các quan điểm khác nhau và sẵn sàng phát triển từ các trải nghiệm.

Biết Quan Tâm Chia Sẻ

Học sinh thể hiện sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng. Các em có sự cam kết đối với việc phục vụ cộng đồng và thực hiện hành động mang đến sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của người khác và thế giới xung quanh.

Can Đảm

Học sinh tiếp cận những tình huống mới lạ bằng suy nghĩ thấu đáo và kiên định. Các em làm việc một cách độc lập cũng như cùng phối hợp để khám phá vai trò, ý tưởng và phương pháp mới. Học sinh dũng cảm và biết cách diễn đạt để bảo vệ niềm tin của bản thân.

Biết Cân bằng

Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như trí tuệ, thể chất và cảm xúc để đặt được sự phát triển toàn diện cho bản thân và người khác.

Biết Suy ngẫm

Học sinh có sự cân nhắc thấu đáo đối với việc học tập và trải nghiệm. Các em hiểu rõ điểm mạnh và điểm cần khắc phục để hỗ trợ việc học tập và phát triển bản thân.
crossmenu