tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Hỗ trợ Học sinh

AISVN là một cộng đồng trường hòa nhập, trân trọng sự đa dạng và khác biệt. Cùng chung tay với phụ huynh và gia đình, nhà trường nỗ lực trang bị các dịch vụ hỗ trợ và chương trình giảng dạy chất lượng cao cho tất cả học sinh, bao gồm những em có năng khiếu, để các em có tư duy tầm nhìn quốc tế, đồng thời phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công và tự lập.
crossmenu