Góc học sinh

Chương Trình Học Tập Thực Tế

Chương trình học tập thực tế là yêu cầu bắt buộc với mục đích bổ sung cho chương trình học thuật. Chuyến đi học tập thực tế mang đến cho học sinh cơ hội trải nghiệm thực tế và những khám phá thú vị về kiến thức đã học trên lớp. Cũng trong dịp này, giáo viên và nhân viên trường sẽ có cơ hội cùng quan sát từng cá nhân học sinh, đặc biệt khi các em tham gia hoạt động đội nhóm trong môi trường ngoài lớp học. Những quan sát này có vai trò quan trọng và rất hữu ích, cho phép giáo viên và nhân viên có những điều chỉnh kịp thời trong phương pháp giảng dạy để hỗ trợ tốt nhất cho việc học của học sinh.


Khối Dự bị tiểu học 4 tuổi – Khối Lớp 4

Học sinh sẽ tham gia các chuyến học tập thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các khu vực lân cận.

 

Khối Lớp 5 – Khối Lớp 12

Học sinh sẽ tham gia một chuyến học tập thực tế nhiều ngày ở các khu vực ngoài thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở nước ngoài.

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program