tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật này không phải là hợp đồng và Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) được quyền cập nhật và điều chỉnh Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn tình nguyện cung cấp bằng cách gửi thông tin đến chúng tôi qua email, tham gia khảo sát hoặc hoàn thành một mẫu đăng ký trực tuyến. Thông tin đăng ký cá nhân sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trừ khi có quy định tại thời điểm thu thập thông tin. Khi người dùng gửi thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích đã nêu tại thời điểm thu thập.

Cookie 

Cookie là tập văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ cho phép trang thông tin điện tử “ghi nhớ” các tùy chọn của bạn (như cài đặt lịch và đánh dấu trang) trên trang qua các lần truy cập, hoặc để duy trì trạng thái “đăng nhập” khi truy cập vào các khu vực được bảo vệ. Việc sử dụng cookie khi bạn đang ở trên trang thông tin điện tử của chúng tôi không liên quan đến bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Các trình duyệt có chế độ cài đặt cho phép bạn từ chối cookie, lựa chọn cookie, hoặc xóa cookie đã chấp nhận trước đó. Xin lưu ý rằng việc từ chối hay xóa cookie từ trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể khiến một số chức năng không khả dụng cho bạn.

Tệp Nhật Ký (Log File) 

Giống như hầu hết các máy chủ trang thông tin điện tử tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng các gói phân tích dữ liệu như Google Analytics để phân tích xu hướng truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin được giám sát bao gồm địa chỉ IP, vị trí người truy cập (đất nước, thành phố), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang giới thiệu/thoát, loại nền tảng, đánh dấu ngày/thời gian, thời gian ở trên trang, các từ khóa sửng dụng để tìm kiếm trang của chúng tôi qua các công cụ tìm kiếm. Thông tin này là ẩn danh và không liên kết trực tiếp đến cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin để xác định các khu vực truy cập cao thấp trên trang và đưa ra các quyết định làm thế nào để người dùng tìm kiếm và điều hướng về trang chúng tôi dễ dàng hơn.

Các Đường Dẫn 

Trang thông tin điện tử này có thể chứa các đường dẫn đến các trang điện tử khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với quy định bảo mật của các trang điện tử khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng lưu ý khi họ rời trang của chúng tôi và đọc các cam kết bảo mật của từng trang thông tin điện tử thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Cam kết bảo mật này chỉ áp dụng đối với thông tin thu thập từ trang thông tin điện tử này.

Bảo Mật

Trang thông tin điện tử thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Bất cứ khi nào người dùng đăng ký thông tin cá nhân (như thông tin liên hệ) qua các biểu mẫu trực tuyến hoặc đăng ký chương trình, thông tin được mã hóa qua SSL (Lớp Cổng Bảo mật). Máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân trong môi trường an toàn.

Giao tiếp Không Bảo mật

Các bài viết và bình luận trên blog hiển thị cho tất cả người dùng. Xin lưu ý khi đăng tải thông tin cá nhân trên các trang này.

Thông tin Liên hệ

Nếu người dùng có câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@ais.edu.vn

crossmenu