tư vấn

logo

tư vấn

tư vấn

Dự án Cá nhân của học sinh chương trình MYP về những lý do cho việc đầu tư tài chính

Trong suốt năm cuối của chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học (IB...

Ra khơi cùng cô Melissa

Xem các tác phẩm sân khấu chuyên nghiệp Bạn nghĩ gì về một câu chuyện...

Học sinh học được gì từ chương trình Bản tin?

Trong bài viết này, tôi muốn khám phá vấn đề: học sinh có thể học...

An AISVN 4th Grade PYP Journey: The Makings of Integrating a Musical Production for Authentic Learning through ‘How We Organize Ourselves’. What Has the Learning Looked Like?

In the Classroom We knew the students would have to know the story of “Robin...

Culture and Context in Schools

In early March I took the opportunity to take a school leadership workshop offered by...

What does money tell us?

Have you ever looked closely at the money you use? Mr. Rob Stevenson’s 6th grade...

Reading for Pleasure

At AISVN our goal is to encourage our students to read for pleasure. Our campus...

Using Augmented Reality for Learning

What is Augmented Reality Augmented Reality (AR) is the connection with, and enhancement of, the...

1 2 3
crossmenu