ĐĂNG KÝ

8:30-11:30  -  05/05/2020

AISVN OPEN HOUSE

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỰC TẾ VÀ THAM QUAN TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ - VIỆT NAM

Lịch hoạt động toàn trường

Thành lập

2006

Số lượng Học sinh

>1000

Sĩ số lớp trung bình

20

Học sinh du học Mỹ

62%

Cơ sở

1

Tỷ lệ học sinh/giáo viên

1:8

Môn học Tú tài

18

Giáo viên Thạc sĩ

50%

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.