Trường Quốc tế Mỹ - Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là trường quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường đạt kiểm định (từ khối Dự bị Tiểu học đến Lớp 12) của Hội đồng các trường quốc tế (Council of International School - CIS) và Hiệp hội các trường học và đại học miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of Schools and Colleges - WASC), một trong 6 tổ chức Kiểm định ở Hoa Kỳ.

AISVN là thành viên của Hội đồng các trường học khu vực Đông Á (The East Asia Regional Council of Schools - EARCOS). Tổ chức thành lập năm 1968, có 170 thành viên thuộc khu vực Đông Á. Thầy Tổng Hiệu Trưởng Barry Sutherland hiện giữ vai trò thành viên trong Hội đồng quản trị của Hội đồng các trường học khu vực Đông Á (The East Asia Regional Council of Schools - EARCOS).

Trường Quốc tế Mỹ - Việt Nam được cấp phép giảng dạy chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma Programme - IBDP) từ năm 2010 và chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Tiểu học (Primary Years Programme - PYP) từ tháng 7 năm 2020.

Trường Quốc tế Mỹ - Việt Nam hiện là ứng viên* giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Trung học (Middle Years Programme - MYP).

Triết lý chung của tất cả các trường giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) toàn cầu là - cam kết cải thiện việc dạy và học của cộng đồng học sinh đa dạng và toàn diện bằng cách mang đến những chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, mang tính thử thách, và tầm nhìn lớn.

*Chỉ những Trường được công nhận bởi tổ chức Tú tài Quốc tế được phép giảng dạy một trong bốn chương trình sau: Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Tiểu học (Primary Years Programme - PYP), Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Trung học (Middle Years Programme - MYP), Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (Diploma Programme - DP) hoặc Chương trình hướng nghiệp (IB Career-related Certificate - IBCC).

Là ứng viên giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ được cấp phép giảng dạy chương trình chính thức. Vui lòng truy cập trang web www.ibo.org để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Tú tài Quốc tế.

AISVN Logo
CIS AccreditedWAS AccreditedIBEACOS
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn
220 Nguyễn Văn Tạo,
Xã Long Thới, Nhà Bè,
TP. Hồ Chí Hồ Minh
crossmenu