inquire

logo

INQUIRE

INQUIRE

The adventure of connecting with nature

02/01/2022

Gardening is a healthy and stimulating activity that enables children to explore the symbiosis of plants and animals, particularly at preschool age. The 5-year-old kindergarten students at AISVN work together to plow, flatten, plant seeds and water the flowers in the school's garden. After being explained by the teachers, some children even take part in the release of tiny worms into the ground, contributing to the soil becoming naturally fertile.

Ms. Christine Economou Olson and her students return to the school garden after a week of fertilizing and observing the growth of seeds. The students are filled with amusement when they see the green herbs, eggplant, and okra sprouting across the garden beds. And just like that the students make a connection with nature.

Featured Posts

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

AISVN đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực VN”

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

AISVN giới thiệu chương trình tú tài quốc tế toàn phần tại hội nghị giáo dục

15/09/2022
Chia sẻ tại hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022”...
1 2 3 16
crossmenu