Cảm ơn thông tin đăng ký của Quý Phụ huynh. Phòng Tuyển sinh sẽ sớm liên hệ để hỗ trợ quý vị. Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về trường tại website https://www.ais.edu.vn/