inquire

logo

INQUIRE

INQUIRE

Students learn about Vietnamese culture through Vietnamese Music Workshop

02/01/2022

Secondary students at American International School Vietnam (AISVN) attended a workshop about Vietnamese traditional music. The event was introduced by talented artists Hoang Minh, Van Anh, and Hoang Nam. Through a journey along the three regions of Vietnam, the artists gave AISVN students a glimpse of the traditional rhythms from renowned folk songs like Trống Cơm (The Barrel-shaped Drum), Lý Ngựa Ô (Song of the Black Horse), to Hue court music.

AISVN students attending the virtual workshop led by Vietnamese musicians
AISVN students attending the virtual workshop led by Vietnamese musicians

The workshop provided students with plenty of information about Vietnamese musical instruments including iconic ones e.g. Vietnamese monochord, bamboo xylophone, bamboo flutes and even less known ones such as coin clapper or wooden toad percussion. Student attendees showed a great interest in learning about diverse musical instruments, many of which had very simple designs but brought about an impressive sound when played. Jenny from Grade 10 shared that it was incredible to learn about Vietnamese culture through traditional music.

"The musicians were fantastic and they played really well, teaching the students all about how the different instruments are played." - said Ms. Maria Morris, AISVN Secondary Music teacher. Ms. Morris also expressed her excitement for an opportunity where students can directly experience these instruments when schools are allowed to resume.

Featured Posts

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

AISVN đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực VN”

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

AISVN giới thiệu chương trình tú tài quốc tế toàn phần tại hội nghị giáo dục

15/09/2022
Chia sẻ tại hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022”...
1 2 3 16
crossmenu