inquire

logo

INQUIRE

INQUIRE

Strategic agreement signed between AISVN and VIENC

20/05/2022

On 17th May 2022, American International School Vietnam (AISVN) and the Vietnam International Entrepreneurs Networking Club (VIENC) officially signed a strategic agreement to jointly develop “a truly international IB Education Ecosystem imbued with Vietnamese National Identity.”

We would also like to say thank you to all the newspapers and media organizations for spreading the word about this event:


 1. Phụ nữ TP.HCM: https://www.phunuonline.com.vn/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-dam-ban-sac-viet-a1463845.html
 2. Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM: https://hochiminhcity.gov.vn/-/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib
 3. Công Thương: https://congthuong.vn/aisvn-va-vienc-hop-tac-chien-luoc-dua-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-177962.html
 4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: https://tphcm.chinhphu.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-hop-tac-phat-trien-giao-duc-101220517170132154.htm
 5. Doanh nhân ngày nay: https://doanhnhanngaynay.vn/2022/05/17/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan/
 6. Doanh nhân và Pháp lý: https://doanhnhanphaply.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-vienc-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-chien-luoc-d25084.html
 7. Người lao động: https://nld.com.vn/kinh-te/mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-20220517115500047.htm
 8. Nhịp cầu thương hiệu: https://nhipcauthuonghieu.vn/2022/05/17/ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te/
 9. Phụ nữ Việt Nam: https://phununews.nguoiduatin.vn/ky-ket-hop-tac-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-ib-quoc-te-dam-ban-sac-viet-nam-a566140.html
 10. Quân đội Nhân dân: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib-694683
 11. Thông tấn xã VN: https://bnews.vn/doanh-nghiep-bat-tay-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chuyen-sau/244117.html
 12. Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/52869/phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-dam-ban-sac-viet
 13. VN Bussiness: https://vnbusiness.vn/thong-tin-doanh-nghiep/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-voi-cong-dong-doanh-nhan-1085474.html
 14. VOH: https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/ngay-hoi-tuyen-dung-viec-lam-2022-dien-ra-vao-ngay-20-5-435121.html
 15. Sài Gòn Giải Phóng: https://www.sggp.org.vn/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-814255.html
 16. Việt Nam Hội nhập: https://vietnamhoinhap.vn/vi/clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-va-aisvn-dao-tao-nguon-nhan-su-chuyen-sau-37714.htm
 17. Ngay Đây: https://ngayday.com/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-202205171840079
 18. NetBiz: https://netbiz.net.vn/le-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-vienc-1813.html

Featured Posts

IMPROVING THE QUALITY OF THE VIETNAMESE WORKFORCE THROUGH PROMOTING INVESTMENT IN EDUCATION

19/10/2022
On September 15, the Ministry of Education and Training held a Conference called "Cooperation and...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...
1 2 3 16
crossmenu