inquire

logo

INQUIRE

INQUIRE

Strategic agreement signed between AISVN and VIENC

20/05/2022

On 17th May 2022, American International School Vietnam (AISVN) and the Vietnam International Entrepreneurs Networking Club (VIENC) officially signed a strategic agreement to jointly develop “a truly international IB Education Ecosystem imbued with Vietnamese National Identity.”

We would also like to say thank you to all the newspapers and media organizations for spreading the word about this event:


 1. Phụ nữ TP.HCM: https://www.phunuonline.com.vn/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-dam-ban-sac-viet-a1463845.html
 2. Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM: https://hochiminhcity.gov.vn/-/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib
 3. Công Thương: https://congthuong.vn/aisvn-va-vienc-hop-tac-chien-luoc-dua-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-177962.html
 4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: https://tphcm.chinhphu.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-hop-tac-phat-trien-giao-duc-101220517170132154.htm
 5. Doanh nhân ngày nay: https://doanhnhanngaynay.vn/2022/05/17/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan/
 6. Doanh nhân và Pháp lý: https://doanhnhanphaply.vn/truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-vienc-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-chien-luoc-d25084.html
 7. Người lao động: https://nld.com.vn/kinh-te/mo-rong-ket-noi-chuong-trinh-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nhan-20220517115500047.htm
 8. Nhịp cầu thương hiệu: https://nhipcauthuonghieu.vn/2022/05/17/ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te/
 9. Phụ nữ Việt Nam: https://phununews.nguoiduatin.vn/ky-ket-hop-tac-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-ib-quoc-te-dam-ban-sac-viet-nam-a566140.html
 10. Quân đội Nhân dân: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/ky-ket-hop-tac-phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-chuan-tu-tai-quoc-te-ib-694683
 11. Thông tấn xã VN: https://bnews.vn/doanh-nghiep-bat-tay-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chuyen-sau/244117.html
 12. Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/52869/phat-trien-he-sinh-thai-cung-ung-giao-duc-dam-ban-sac-viet
 13. VN Bussiness: https://vnbusiness.vn/thong-tin-doanh-nghiep/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-voi-cong-dong-doanh-nhan-1085474.html
 14. VOH: https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/ngay-hoi-tuyen-dung-viec-lam-2022-dien-ra-vao-ngay-20-5-435121.html
 15. Sài Gòn Giải Phóng: https://www.sggp.org.vn/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-814255.html
 16. Việt Nam Hội nhập: https://vietnamhoinhap.vn/vi/clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-va-aisvn-dao-tao-nguon-nhan-su-chuyen-sau-37714.htm
 17. Ngay Đây: https://ngayday.com/mo-rong-ket-noi-giao-duc-quoc-te-den-cong-dong-doanh-nghiep-202205171840079
 18. NetBiz: https://netbiz.net.vn/le-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-giua-truong-quoc-te-my-viet-nam-aisvn-va-clb-ket-noi-doanh-nhan-viet-nam-quoc-te-vienc-1813.html

Featured Posts

'Bắt nhịp' chất lượng chương trình giáo dục quốc tế

16/08/2022
Trong bối cảnh Việt Nam đang “du nhập” nhiều chương trình học quốc tế, thì...

Học sinh vào đại học hàng đầu thế giới nhờ chương trình Tú tài Quốc tế IB

15/08/2022
Theo các chuyên gia, Chương trình IB toàn phần giảng dạy tại Trường Quốc tế...

Tư vấn giáo dục quốc tế

18/07/2022
* Tôi đang tìm hiểu về bằng tú tài quốc tế (IB), xin hỏi con...

THE HCMC PEOPLE'S COMMITTEE CHAIRMAN VISITED AISVN'S EXHIBITION DESK

26/06/2022
On 18th June 2022, American International School Vietnam joined the Entrepreneurs' Morning Coffee event at...

AISVN and VietinBank offer financial solutions to parents through a mutual agreement

25/05/2022
Parents who have their children studying at AISVN can get a waiver on instalment interest for up to 12 months through the "0% interest rate Instalment Plan" offered by the school and VietinBank Branch 4 in HCMC.
1 2 3 13
crossmenu