• English

TƯ VẤN

INQUIRE

TƯ VẤN

  • English

INQUIRE

INQUIRE

ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

AISVN chào đón các câu hỏi qua điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp. Quý Phụ huynh học sinh có thể liên hệ phòng ban để nhận phản hồi nhanh chóng. 

Câu hỏi có thể thể hiện bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.

LIÊN HỆ CHUNG

220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+8428) 3780 0909
(+8428) 3780 0808
info@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

PHÒNG BAN

PHÒNG TUYỂN SINH

Cô Tracy France - Giám đốc Tư vấn Tuyển sinh & Truyền thông
(+8428) 3780 0909 ext: 0
admissions@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

VĂN PHÒNG CẤP TIỂU HỌC (DỰ BỊ TIỂU HỌC - LỚP 5)

Thầy Ross Halliday - Hiệu trưởng cấp Tiểu học
Cô Carly Stafford - Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Tiểu học (PYP)
(+8428) 3780 0909 ext: 2
elementary.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

VĂN PHÒNG CẤP TRUNG HỌC
(LỚP 6 - LỚP 12)

Tiến sĩ Chandra McGowan - Hiệu trưởng cấp Trung học
Thầy Ben Martin - Hiệu phó cấp Trung học
Cô Alison Tillery - Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế Cấp Trung học (MYP)
Cô Elizabeth Tinnon - Điều phối Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (DP)
(+8428) 3780 0909 ext: 3
secondary.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

VĂN PHÒNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ THỂ THAO

Thầy Mike Balo - Giám đốc Hoạt động Ngoại khóa và Thể thao
(+8428) 3780 0909 ext: 1
eca.office@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

PHÒNG NHÂN SỰ

recruit@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu

PHÒNG KẾ TOÁN

bursar@ais.edu.vn
7:45 AM - 4:15 PM Thứ hai đến Thứ sáu
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

crossmenu