• English

TƯ VẤN

INQUIRE

TƯ VẤN

  • English

INQUIRE

INQUIRE

ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

Từ khi Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam (AISVN) được thành lập vào năm 2006, nhiều thế hệ học sinh đã tốt nghiệp và bắt đầu hành trình riêng của mình tại bậc đại học cũng như làm việc. Cựu học sinh Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam là niềm tự hào của cộng đồng trường và các em đã cho thấy mình hội đủ tố chất trở thành những cá nhân và công dân toàn cầu thành công.

Sứ mệnh của Hội Cựu học sinh Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam là xây dựng và củng cố sự kết nối giữa cựu học sinh và cựu giáo viên với cộng đồng hiện tại không ngừng phát triển mạnh mẽ của nhà trường.

Vui lòng liên lạc với Hội Cựu học sinh Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam qua:
Thư điện tử: alumni@ais.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/AISVNAlumni

lớp tốt nghiệp aisvn

  • Lớp tốt nghiệp 2020
  • Lớp tốt nghiệp 2019
  • Lớp tốt nghiệp 2018
  • Lớp tốt nghiệp 2017
  • Lớp tốt nghiệp 2016
  • Lớp tốt nghiệp 2015
  • Lớp tốt nghiệp 2012
  • Lớp tốt nghiệp 2009

Biểu mẫu Thông tin
Cựu học sinh

Thông Tin Liên Lạc
Thông tin trường đại học
Công việc
Vui lòng cho biết
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

downloadcrossmenu