• English

TƯ VẤN

INQUIRE

TƯ VẤN

 • English

INQUIRE

INQUIRE

ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

CẤP TIỂU HỌC
CẤP TRUNG HỌC

nhóm học sinh lãnh đạo cấp tiểu học

Lãnh đạo không phải là một chức danh hay một vị trí, nó là một hành động hoặc tấm gương.
Donald McGannon
Ở khối Lớp 5, chúng tôi có sáu nhóm Học sinh Lãnh đạo cấp Tiểu học.
● Cộng đồng
● Phát triển toàn diện
● Thể thao
● Nghệ thuật
● Công nghệ
● Môi trường
Các giáo viên thực hiện việc hướng dẫn nhóm học sinh lãnh đạo này và chương trình hướng dẫn tạo cơ hội cho tất cả học sinh phát triển những phẩm chất sau:
● Trung thực và Chính trực
● Truyền cảm hứng cho người khác
● Có sự cam kết và Niềm  đam mê
● Kỹ năng giao tiếp tốt
● Khả năng đưa ra quyết định
● Tính trách nhiệm
● Thực hiện Hành động
● Giao việc và Trao quyền
● Sáng tạo và Cải tiến
● Hợp tác

Học tập Phục vụ Cộng đồng cấp
Trung học

Câu Lạc Bộ Học Tập Phục Vụ Cộng Đồng
Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học định nghĩa việc học tập phục vụ cộng đồng là những hành động cụ thể phục vụ cộng đồng. Chương trình bằng Tú tài Quốc tế xem xét chương trình học tập phục vụ cộng đồng là một phần của chương trình CAS. Học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế cần tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của các em (tại trường và bên ngoài trường).

Học sinh thực hành việc phục vụ cộng đồng qua việc áp dụng những kiến thức đã học tại lớp và bên ngoài lớp. Là những thành viên biết quan tâm của một cộng đồng, các em tạo ra sự khác biệt tích cực đối với cuộc sống của người khác và với môi trường. Tất cả học sinh cấp Trung học trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam tham gia Câu lạc bộ Học tập Phục vụ Cộng đồng Eagle vào các buổi chiều thứ Năm. Mỗi học sinh cấp Trung học lựa chọn một câu lạc bộ để tham gia trong suốt năm học, các giáo viên giám sát câu lạc bộ sẽ hướng dẫn học sinh áp dụng các khái niệm mà các em đã học được trong lớp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong và ngoài cộng đồng nhà trường, tăng cường sự cam kết của trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam trong việc phát triển học sinh trở thành những cá nhân có tư duy toàn cầu. Kết quả của “Hành động Phục vụ Cộng đồng” được liên kết chặt chẽ với những phẩm chất của học sinh chương trình IB và các Phương pháp Tiếp cận Học tập (AtL). Thông qua việc tham gia hoạt động cộng đồng, học sinh có thể trở nên tự tin hơn, trở thành người học có khả năng tự điều chỉnh bản thân.

Học sinh sẽ:

 • Phát triển nhận thức của học sinh về điểm mạnh và điểm cần cải thiện.
 • Bắt đầu với thách thức mới.
 • Lập kế hoạch và chủ động thực hiện.
 • Phối hợp làm việc với người khác.
 • Thể hiện sự kiên trì và cam kết trong các hoạt động.
 • Kết nối với các vấn đề toàn cầu quan trọng.
 • Xem xét ý nghĩa đạo đức trong hành động.
 • Phát triển các kỹ năng mới.

Các câu lạc bộ học tập phục vụ cộng đồng hiện tại bao gồm:

 • Nghệ thuật cho nhân loại.
 • Hội đồng Thể thao.
 • Câu lạc bộ ECO.
 • Câu lạc bộ GSL.
 • Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam.
 • Anh lớn, Chị lớn.
 • Đại sứ Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam.
 • Dự án Cuộc đua Thú vị.
 • Câu lạc bộ Tâm lý.
 • Câu lạc bộ GIN.
 • Câu lạc bộ Truyền thông STAR.
 • Câu lạc bộ Thành tích trẻ.

Chương Trình CAS - (Sáng tạo, Hoạt động , Dịch vụ) - Lớp 11 & 12

Chương trình CAS là một trong những yếu tố quan trọng mà tất cả học sinh phải hoàn thành như một phần Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (DP).

Được học tập xuyên suốt Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế, chương trình CAS bao gồm chuỗi các hoạt động được song song thực hiện cùng với các môn học thuật.

Ba lĩnh vực chính của chương trình CAS, thường liên quan đến các hoạt động cụ thể, được miêu tả như bên dưới:

 • Sáng tạo– nghệ thuật và các trải nghiệm học tập khác liên quan đến tư duy sáng tạo.
 • Hoạt động– phát triển thể chất để xây dựng cuộc sống lành mạnh, đủ sức khỏe để hoàn thiện các hoạt động học thuật của Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.
 • Dịch vụ– sự tham gia tình nguyện và không được trả công mang đến trải nghiệm tích cực cho học sinh. Quyền lợi, niềm tự hào, sự tự chủ khi tham gia các công việc này được tôn trọng.

Để minh họa cho những khái niệm này, học sinh được yêu cầu tham gia Dự án CAS. Dự án ang lại những thử thách cho học sinh ở những khía cạnh sau:

 • Thể hiện sự chủ động.
 • Thể hiện sự kiên trì.
 • Phát triển các kỹ năng như kỹ năng phối hợp, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Chương trình CAS thúc đẩy học sinh phát triển tính cách và bản thân qua các trải nghiệm học tập. Chương trình mang lại cho học sinh cơ hội thể hiện sự quyết tâm và kỹ năng phối hợp với người khác, nuôi dưỡng tính cách yêu thích sự hoàn thiện và niềm vui từ công việc đang thực hiện. Đồng thời, chương trình CAS cũng là yếu tố quan trọng trong việc tạo sự cân bằng cho học sinh dưới áp lực học tập của Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế.

Hội Đồng Học Sinh Cấp Trung Học

Hội đồng Học sinh Trường Quốc Tế Mỹ - Việt Nam đại diện và thể hiện cho các mối quan tâm của học sinh trường. Hội đồng Học sinh giúp chia sẻ ý kiến, mối quan tâm, và các thắc mắc giữa giáo viên và hiệu trưởng. Các em cũng giúp gây quỹ cho các hoạt động trường, bao gồm các sự kiện xã hội, cộng đồng và các dự án học tập phục vụ cộng đồng, giúp đỡ mọi người khi cần.

Các thành viên của Hội đồng Học sinh là cầu nối giao tiếp giữa học sinh và bạn giám hiệu trường, hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Học Sinh và thu thập ý kiến của các học sinh khác về các vấn đề như hoạt động của học sinh, đời sống học đường và quản lý quỹ học sinh. Hội đồng Học sinh thể hiện tính cách lãnh đạo và phẩm chất đạo đức trong việc hỗ trợ học sinh khác theo hướng dẫn được đề ra của Hội.

(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

crossmenu