TƯ VẤN

logologo

INQUIRE

TƯ VẤN

logo

INQUIRE

logo

INQUIRE

ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

Secondary Bulding
1
Visual Arts Classrooms
2
Black Box Theater
3
Cafeteria
4
Classrooms
5
Computer-Science Labs
6
Drama Classrooms
7
Gymnasium
8
Library
9
Music Classrooms
10
Swimming Pool
11
Weight Room
administration Bulding
1
Eagle Shop
2
Eagle Cafe
garden
playground
elementary Bulding
1
Visual Arts Classrooms
2
Classrooms
3
Cafeteria
4
Gymnasium - Multi Purpose Room (MPR)
5
Music Classrooms
6
PYP Learning Center
soccer field

secondary building

2
Black Box Theater
3
Cafeteria
4
Classrooms
5
Computer-Science Labs
6
Drama Classrooms
7
Gymnasium
8
Library
9
Music Classrooms
10
Swimming Pool
11
Weight Room

Elementary Building

1
Visual Arts Classrooms
2
Classrooms
3
Cafeteria
4
Gymnasium - Multi Purpose Room (MPR)
5
Music Classrooms
6
PYP Learning Center

Administration Building

1
Eagle Shop
2
Eagle Cafe

garden

playground

soccer field

AISVN Logo
CIS AccreditedWAS AccreditedIBEACOS
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

crossmenu