inquire

logo

INQUIRE

INQUIRE

AISVN Open House 2022-2023

18/03/2022

Understanding that considering a school for your children may bring lots of concerns in finance and beyond, American International School Vietnam (AISVN) invites parents and students to our Open House 2022 - 2023 to learn more about our IB Continuum programmes which facilitate well-rounded development in academics, physical and socio-emotional health.

These perfect opportunities also allow families to meet with our administrators and experience the international learning environment being placed in a 6.5-hectare campus, where all students' learning needs are met whether they are in Early Years or Grade 12 level.

Time: Saturday, 26th March 2022 from 8:30 AM – 11:30 AM

Address: 220 Nguyen Van Tao, Nha Be District,  Ho Chi Minh City

Open House AISVN

During the Open House, families will have a chance to:

  • Meet our administrators and teachers;
  • Learn more about our IB Continuum programme;
  • Tour the school facilities;
  • One-on-one consultations with the Admissions Team.
Open House image

Parents have the opportunity to get our special offer of 3 HUNDRED-PERCENT if you admit for the school year 2022-2023:

  • 100% waiver on application fee;
  • 100% waiver on registration fee;
  • 100% refund for tuition fee.
Open House Limited Offer

Featured Posts

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục

16/09/2022
Trong bối cảnh quốc tế hóa, giáo dục đã trở thành xu thế toàn cầu...

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

Giáo dục đang được xem là lĩnh vực đầu tư có hiệu quả

15/09/2022
Với hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cùng nhu cầu cao đối với...

AISVN đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực VN”

15/09/2022
Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Hợp tác và...

AISVN giới thiệu chương trình tú tài quốc tế toàn phần tại hội nghị giáo dục

15/09/2022
Chia sẻ tại hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục năm 2022”...
1 2 3 16
crossmenu