• English

TƯ VẤN

logologo

INQUIRE

TƯ VẤN

  • English
logo

INQUIRE

logo

INQUIRE

ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

33

Điểm Trung Bình của lớp 
(Điểm tối đa 45)

29.9

Điểm trung bình thế giới
(Điểm tối đa 45)

41

Điểm cao nhất
Học sinh đạt được
(Điểm tối đa 45)

96

%

Đạt bằng song ngữ 
Chương trình Tú tài Quốc tế

HỌC TẬP

Sự học là trọn đời
Hàng ngày mỗi chúng ta là một học sinh

21

Quốc tịch trong cộng đồng học sinh
Giảng dạy Chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế từ năm

2010

1200+

Học sinh
Trung bình sĩ số lớp

22

168

Giáo viên đến từ 20
quốc gia khác nhau
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh

1:8

AISVN Logo
CIS AccreditedWAS AccreditedIBEACOS
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

crossmenu