ADMISSIONS INQUIRY

OTHER INQUIRY

TƯ VẤN TUYỂN SINH

TƯ VẤN KHÁC

0

Average Score
(World average 30)

0

Highest score achieved
(Max 45)

0

Students achieved 
a score over 40

0

%

Bilingual Diplomas 
awarded

21

Nationalities in student body
IB World School Since

2010

1200+

Students
Average Class Size

22

168

Faculty members representing 
20 different nationalities
Faculty/Student Ratio

1:8

(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCMC, Vietnam
(+8428) 3780 0909 | info@ais.edu.vn 
220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

FOLLOW US

Theo dõi thông tin

crossmenu