Xe đưa đón học sinh

 Nhấn vào đây để tải mẫu đăng ký xe đưa đón năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải nội qui xe đưa đón học sinh năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải biểu phí xe đưa đón học sinh tận nhà

  Nhấn vào đây để tải danh sách các điểm đưa đón miễn phí cho cơ sở Nhà Bè

Liên hệ phòng Dịch vụ xe bus:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phòng dịch vụ xe bus: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc Văn phòng trường

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w