T Tuyển sinh

Tiêu chí và Điều kiện Tuyển sinh

Chương trình của trường Quốc tế Mỹ dành cho học sinh từ Lớp Dự bị Tiểu học (4 tuổi) đến hết Lớp 12. Học sinh phải từ 4 tuổi trở lên để tham gia chương trình Dự bị Tiểu học.
Học sinh có ý định chuyển tiếp đến trường trung học phổ thông, hoặc đại học uy tín ở Hoa Kỳ, các quốc gia sử dụng tiếng Anh hoặc trường đại học quốc tế tại Việt Nam.
Học sinh phải có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của chương trình giảng dạy tại trường Quốc tế Mỹ.
Học sinh phải có thành tích học tập và hạnh kiểm tốt.
Học sinh cần đạt được yêu cầu tuyển sinh của trường thông qua bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào và buổi phỏng vấn tại trường Quốc tế Mỹ.

Độ tuổi & Cấp lớp tương ứng tại Trường Quốc Tế Mỹ - Năm học 2016-2017

  Ngày/tháng/năm sinh Độ tuổi Cấp lớp
Dự bị Tiểu học 01/01/2012 – 31/12/2012 4 Dự bị Tiểu học 4 Tuổi
01/01/2011 – 31/12/2011 5 Dự bị Tiểu học 5 Tuổi
Tiểu học 01/01/2010 – 31/12/2010 6 1
01/01/2009 – 31/12/2009 7 2
01/01/2008 – 31/12/2008 8 3
01/01/2007 – 31/12/2007 9 4
01/01/2006 – 31/12/2006 10 5
Trung học Cơ sở 01/01/2005 – 31/12/2005 11 6
01/01/2004 – 31/12/2004 12 7
01/01/2003 – 31/12/2003 13 8
Trung học Phổ thông 01/01/2002 – 31/12/2002 14 9
01/01/2001 – 31/12/2001 15 10
01/01/2000 – 31/12/2000 16 11
01/01/1999 – 31/12/1999 17 12

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (848) 3780 0909

  : (848) 3780 0808