Tuyển sinh

Tiêu chí và Điều kiện Tuyển sinh

Chương trình của trường Quốc Tế Mỹ dành cho học sinh từ Lớp Dự bị Tiểu học (4 tuổi) đến hết Lớp 12. Học sinh phải từ 4 tuổi trở lên để tham gia chương trình Dự bị Tiểu học. 
Học sinh có ý định chuyển tiếp đến trường trung học phổ thông, hoặc đại học uy tín ở Hoa Kỳ, các quốc gia sử dụng tiếng Anh hoặc trường đại học quốc tế tại Việt Nam.
Học sinh phải có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của chương trình giảng dạy tại trường Quốc Tế Mỹ.
Học sinh khối Dự bị Tiểu học 4 tuổi và 5 tuổi cần thể hiện được khả năng sẵn sàng đi học trong quá trình nộp đơn nhập học tại Trường Quốc Tế Mỹ. 
Học sinh phải có thành tích học tập và hạnh kiểm tốt. Học sinh với thành tích học tập kém hoặc ghi nhận hạnh kiểm không tốt sẽ không đủ điều kiện xét tuyển. 
Học sinh cần đạt được yêu cầu tuyển sinh của trường thông qua bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào và buổi phỏng vấn tại trường Quốc Tế Mỹ.

Độ tuổi & Cấp lớp tương ứng tại Trường Quốc Tế Mỹ - Năm học 2017-2018

  Ngày/tháng/năm sinh Độ tuổi Cấp lớp
Dự bị Tiểu học 01/01/2013 – 31/12/2013 4 Dự bị Tiểu học 4 Tuổi
01/01/2012 – 31/12/2012 5 Dự bị Tiểu học 5 Tuổi
Tiểu học 01/01/2011 – 31/12/2011 6 1
01/01/2010 – 31/12/2010 7 2
01/01/2009 – 31/12/2009 8 3
01/01/2008 – 31/12/2008 9 4
01/01/2007 – 31/12/2007 10 5
Trung học Cơ sở 01/01/2006 – 31/12/2006 11 6
01/01/2005 – 31/12/2005 12 7
01/01/2004 – 31/12/2004 13 8
Trung học Phổ thông 01/01/2003 – 31/12/2003 14 9
01/01/2002 – 31/12/2002 15 10
01/01/2001 – 31/12/2001 16 11
01/01/2000 – 31/12/2000 17 12

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w