Q Qui trình Tuyển sinh

1. Đăng ký hồ sơ nhập học

 • Hoàn thành mẫu Đăng ký nhập học.
 • Đóng phí hồ sơ đầu vào.
 • Nộp bản sao kết quả học tập/ bảng điểm của 3 năm học gần đây nhất (nếu có) của học sinh. Quy trình kiểm tra đánh giá đầu vào không yêu cầu bản gốc kết quả học tập/ bảng điểm của học sinh.

2. Kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào

Kiểm tra đánh giá đầu vào sẽ xác định trình độ đọc hiểu, khả năng giao tiếp tiếng Anh và sự phù hợp của tính cách cũng như thái độ học tập của học sinh đối với mục tiêu đào tạo của trường Quốc Tế Mỹ.

 • Lịch kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ được sắp xếp giữa quý phụ huynh học sinh và văn phòng Tuyển sinh.
 • Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng Anh ngữ của học sinh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.
 • Thời gian và hình thức kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào như sau:

Cấp Lớp

Hình thức kiểm tra/ đánh giá

Thời gian ước lượng

Dự bị Tiểu học 4 tuổi – 5 tuổi

Quan sát Học sinh trong lớp học mô phỏng

15-30 phút (quan sát)

Phỏng vấn Phụ huynh

10-15 phút (phỏng vấn)

Dự bị Tiểu học 5 tuổi – Lớp 2

Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ

60 phút

Lớp 3 – Lớp 12

Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ

60-90 phút

3. Phỏng vấn

Trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra/đánh giá trình độ đầu vào và sau khi phụ huynh học sinh đã nộp đầy đủ kết quả học tập/bảng điểm được yêu cầu như trên, văn phòng Tuyển sinh sẽ liên hệ với phụ huynh để sắp xếp và đặt lịch phỏng vấn giữa phụ huynh, học sinh cùng Hiệu phó và/hoặc với Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh.

4. Thông báo kết quả tuyển sinh

 • Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ được thông báo trực tiếp đến gia đình học sinh qua đường bưu điện trong vòng 3 ngày kể từ ngày phỏng vấn.
 • Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, quý phụ huynh vui lòng gửi lại Văn phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận và đồng thời hoàn tất việc đóng phí ghi danh (khoản phí này không hoàn lại và không được cấn trừ từ học phí) trong vòng 7 ngày để giữ chỗ cho con em quý vị. Sau khoảng thời gian này, nếu các điều kiện trên không được thực hiện, thư chấp nhận học sẽ không còn hiệu lực và nhà trường có quyền thay thế chỗ này cho học sinh khác.
 • Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Thư chấp nhận học được phát hành, nếu có bất kỳ một hồ sơ nào trong danh mục hồ sơ cần nộp (vui lòng xem “Danh mục hồ sơ đăng ký tuyển sinh & nhập học”) chưa được hoàn tất, thư chấp nhận học được phát hành trước đó sẽ trở nên vô hiệu.
 • Việc không hoàn tất bất kỳ khoản phí nào mà trường yều cầu theo đúng thời gian quy định trong biếu phí của trường sẽ dẫn đến thư chấp nhận học được phát hành trước đó sẽ trở nên vô hiệu.
 • Trong trường hợp ngày nhập học của học sinh nằm trong thời gian 45 ngày kể từ ngày Thư chấp nhận học được phát hành, học sinh có thể bắt đầu nhập học ngay với điều kiện hoàn tất đầy đủ hồ sơ cần nộp theo đúng thời gian quy định. Nếu không hoàn tất hồ sơ nhập học đúng thời gian quy định, học sinh sẽ bị đình chỉ học và không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại trường.

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (848) 3780 0909

  : (848) 3780 0808