Q Qui trình Tuyển sinh

1. Đăng ký hồ sơ nhập học

  • Hoàn thành mẫu Đăng ký nhập học.
  • Đóng phí hồ sơ đầu vào.
  • Nộp bản sao kết quả học tập / bảng điểm của 3 năm học gần đây nhất (nếu có) của học sinh.
  • Học sinh có thành tích học tập hoặc đánh giá hạnh kiểm/ hành vi ứng xử không tốt sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ nhập học.

2. Kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào

Kiểm tra đánh giá đầu vào sẽ xác định trình độ đọc hiểu, khả năng giao tiếp tiếng Anh và sự phù hợp của tính cách cũng như thái độ học tập của học sinh đối với mục tiêu đào tạo của trường Quốc tế Mỹ.

  • Lịch kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào sẽ được sắp xếp giữa quý phụ huynh học sinh và văn phòng Tuyển sinh.
  • Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng Anh ngữ của học sinh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.
  • Thời gian và hình thức kiểm tra/ đánh giá trình độ đầu vào như sau:
Cấp Lớp Hình thức kiểm tra/ đánh giá Thời gian ước lượng
Dự bị Tiểu học 4 tuổi Phỏng vấn (cùng Phụ huynh) 30-45 phút
Dự bị Tiểu học 5 tuổi – Lớp 2 Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ 60 phút
Lớp 3 – Lớp 12 Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ 60-90 phút

3. Phỏng vấn

Sau ba ngày kể từ ngày kiểm tra/đánh giá trình độ đầu vào và sau khi phụ huynh học sinh đã nộp đầy đủ kết quả học tập/bảng điểm được yêu cầu như trên, văn phòng Tuyển sinh sẽ liên hệ với phụ huynh để sắp xếp và đặt lịch phỏng vấn giữa phụ huynh, học sinh cùng Hiệu phó và/hoặc với Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh.

4. Thông báo kết quả tuyển sinh

  • Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo trực tiếp đến gia đình học sinh qua đường bưu điện trong vòng 3 ngày kể từ ngày phỏng vấn.
  • Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, quý phụ huynh vui lòng gửi lại văn phòng Tuyển sinh thư chấp nhận học đã được ký xác nhận và đồng thời hoàn tất việc đóng phí ghi danh (khoản phí này không hoàn lại và không được cấn trừ từ học phí) trong vòng 7 ngày để giữ chỗ cho con em quý vị. Sau khoảng thời gian này, nếu các điều kiện trên không được thực hiện, thư chấp nhận học sẽ không còn hiệu lực và nhà trường có quyền thay thế chỗ này cho học sinh khác.
  • Học sinh chỉ được chính thức nhập học khi đã hoàn tất xong các khoản phí và nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu (vui lòng xem “Danh mục hồ sơ đăng ký tuyển sinh & nhập học”). Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Thư chấp nhận học được phát hành, nếu có bất kỳ một hồ sơ nào trong danh mục hồ sơ cần nộp còn chưa được bổ sung, quyết định chấp nhận học sẽ trở nên vô hiệu lực và nhà trường có quyền đình chỉ hoặc buộc học sinh thôi học và không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại trường.

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (848) 3780 0909

  : (848) 3780 0808