Học thuật & Hỗ trợ

Phát triển Anh ngữ

Trường Quốc Tế Mỹ rất tâm huyết với trách nhiệm luôn bồi dưỡng phát triển ngôn ngữ của học sinh tại lớp học. Điều này áp dụng đối với cả học sinh đã thông thạo tiếng Anh và học sinh đang trong giai đoạn phát triển Anh ngữ. Nhà trường tin rằng tất cả các em đều học và sẽ phát triển về mặt học thuật. Các giáo viên tổ bộ môn Phát triển Anh ngữ hiểu rằng tất cả các môn học đều có những thuật ngữ riêng và các thầy cô thường xuyên hỗ trợ các em học sinh xây dựng vốn ngôn ngữ này.

Chương trình Phát triển Anh ngữ của trường được xây dựng dựa theo 3 nguyên tắc định hướng sau:

1
Khả năng hấp thụ ngôn ngữ là thành quả thụ hưởng từ chất lượng của phương pháp giảng dạy nội dung bộ môn.
2
Kiểm tra đánh giá thường xuyên giúp giáo viên hoạch định được những bước tiếp theo phù hợp cho sự phát triển học thuật của từng em học sinh cũng như đánh giá tổng thể chất lượng chương trình học thuật.
3
Nhà trường phải hỗ trợ học sinh theo đúng trình độ và cấp độ am hiểu ngôn ngữ của từng em một cách kịp thời, có hệ thống, và thường xuyên.

Chương trình hỗ trợ của nhà trường không những mang đến cho học sinh cơ hội mài giữa kỹ năng ngôn ngữ qua các hoạt động nhóm nhỏ, mà còn được thiết kế nhằm hướng học sinh phát triển một cách tự nhiên qua các cấp độ Anh ngữ.

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w