Liên hệ

Trường THPT Quốc Tế Mỹ

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Email: admission@ais.edu.vn
Tel: +848 3780 0909

Thông tin liên hệ

Trường Quốc Tế Mỹ (ΛIS) đã từng bước phát triển vượt trên sự đơn thuần của việc giảng dạy chương trình phổ thông chuẩn Hoa Kỳ từ khối Dự bị Tiểu học đến Lớp 12.

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (8428) 3780 0909

  : (8428) 3780 0808